NITOs ingeniører og teknologer har en nøkkelrolle i å oppfylle FNs mål om å stoppe klimaendringene innen 2030. Det vil imidlertid kreve både samarbeid og kompetanseutveksling mellom et mangfold av interessenter og beslutningstakere.

Vi må ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs mål reflekterer de tre dimensjonene i det de kaller bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

I en serie fra NITO møter du ulike ingeniører og teknologer som jobber med nettopp dette.

Droner kan få en nøkkelrolle i transport av prøver mellom norske sykehus. Møt ingeniørene bak droneselskapet Aviant:

Les mer om ingeniørstudent Aleksandra Marie Høye her.

Bioingeniør Vegard Fluge:

Les mer om VVS ingeniør Farhat Fazli her. 

Les også: