Gå til innhold
Ingeniører på et soltak.
Medlemsfordeler

Dette er ingeniørene som skal forme framtida

Innovasjon, teknologi og tverrfaglig samarbeid er nøkkelord for framtidas ingeniører og teknologer.

NITOs ingeniører og teknologer har en nøkkelrolle i å oppfylle FNs mål om å stoppe klimaendringene innen 2030. Det vil imidlertid kreve både samarbeid og kompetanseutveksling mellom et mangfold av interessenter og beslutningstakere.

Vi må ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs mål reflekterer de tre dimensjonene i det de kaller bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

I en serie fra NITO møter du ulike ingeniører og teknologer som jobber med nettopp dette.

Droner kan få en nøkkelrolle i transport av prøver mellom norske sykehus. Møt ingeniørene bak droneselskapet Aviant:

Les også: