orthopedics foto privat 001.jpg
Ortopediingeniør Alice Mtui fra Sophies Minde har vært i Tanzania for å lære bort å lage fottøy. (Foto: Privat)

NITO, gjennom Rescio (Rehabilitation Science Organisation), støtter norske ortopediingeniører på oppdrag i Afrika. Støtten bidrar til kursing av ortopedikompetanse i Afrika. Ortopediingeniør Alice Mtui er blant NITOs medlemmer som har bidratt i prosjektet.

- For NITO handler dette om å fylle vårt engasjement rundt FNs bærekraftsmål. Avtalen dekker inn både målet om god helse og god utdanning, sier NITOs president Trond Markussen.

Se video fra turen til Tanzania her:

- Behovet er stort

Ifølge Rescio er det i dag 1,1 milliarder mennesker i verden som lever med en eller annen funksjonshemming. 80 prosent av disse lever i utviklingsland og kun en brøkdel av disse får den hjelpen de trenger.

Mtui, som selv kommer fra Tanzania, mener arbeidet som gjøres ved TATCOT (The Tanzania Training Centre for Orthopaedic Technologists) er svært viktig.

- Utdatert teknologi, utstyr og mangel på råvarer er det største problemet. At vi som ortopediingeniører kan bidra med vår kompetanse og lære denne bort, blir tatt godt imot, sier hun.

- Utfordringene ved å jobbe med ortopedi i Tanzania er mange, men det er også mange muligheter. Skolen har verksted som lager støttesko og behovet for ortopediske hjelpemidler er stort. Vi håper og tror opplæringen vi bidrar med gir ny giv og etterlengtet kompetansepåfyll, avslutter Mtui.

Alice Mtui foto privat.jpg
Ortopediingeniør og NITO-medlem Alice Mtui.