- Lokalkontorene bidrar spesielt i etablering av bedriftsgrupper, oppfølging av dem og i rekruttering av nye medlemmer. Vi holder en rekke kurs og arrangementer og sørger for at medlemmene kjenner til medlemsfordelene sine og tilbudet lokalt, forteller Mona Sætrang.

Hun er regionsjef for NITO Øst og koordinerer aktivitetene og tilbudet fra NITO i regionen, som består av NITO Oslo og Akershus, Østfold, Innlandet vest og Innlandet øst.

Seks rådgivere arbeider her sammen med Sætrang med å bistå medlemmene, tillitsvalgte, bedriftsgruppene samt lokale utvalg. De kobler deg også til NITOs sentrale sekretariat når det kreves eksperthjelp.

Sætrang er en av de man kan støtte seg på når saker trenger litt ekstra oppfølging. 

Når ting blir litt vanskelig

Nedbemanning, permittering eller oppsigelse. Det kan skje oss alle. Står man uten tillitsvalgt på jobb kan det være ekstra frustrerende. Da er det godt å vite at NITO også har ansatte støttespillere.

- Dersom en arbeidsgiver vurderer å si opp en ansatt, skal det avholdes et drøftelsesmøte. Her møter arbeidsgiver og arbeidstaker for å drøfte grunnlaget for en eventuell oppsigelse.

- Det er en situasjon ingen ønsker å komme i. Står noen av våre medlemmer uten en tillitsvalgt, har vi som er ansatte i regionene og avdelingene et ansvar for å følge opp og jobbe for at disse kommer best mulig ut av situasjonen, sier Sætrang.

Drøftelsesmøter handler om å styrke posisjonen til den eller de som står i fare for å miste jobben. Det kan oppleves som en dramatisk situasjon, og de fleste opplever det også som utfordrende for egen selvtillit.  

- Vit derfor at NITO støtter deg uansett. Vi gir deg verktøyene, rådene og hjelpen for å komme deg videre. Kanskje det aller viktigste er at vi påser at dine rettigheter er ivaretatt. 

Med NITO i ryggen 

Sætrang understreker at ingen sak er for liten eller for stor.

- Det viktigste er å ta kontakt for å høre hva vi på lokalkontoret kan bistå med. “Jeg visste ikke at det var så lett å få hjelp fra NITO” har jeg hørt en rekke ganger. Men ja, det er ikke verre enn å ta en telefon eller sende oss en e-post, så hjelper vi, sier hun.

NITO har 19 lokalavdelinger spredt ut i alle landsdeler, finn din lokale avdeling her.

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.

22. august 2024, Norge

Microsoft Teams

28. august 2024, Norge

Microsoft Teams