NITOs_jobbsokerteam_NT_04683_Foto_Bjarne_Krogstad.jpeg
 NITOs karriereveileder Kim Sørensen.

Det er stor interesse rundt bruk av generative KI-er som ChatGPT og Bard AI i jobbsøknadsprosesser. Fra å være noe de store tech-gigantene holder på med, har kunstig intelligens blitt et populært tema. 

- Det er tusenvis av treff på Google når man søker om tips til å få ferdigskrevne jobbsøknader. Og den offentlige tjenesten karriereveiledning.no har allerede tatt i bruk verktøyet. Her kan du sette inn tekst fra stillingsutlysningen og din CV, så genereres et utkast til en søknad for deg, sier NITOs karriereveileder Kim Sørensen. 

- Du kan også bruke andre tjenester som ChatGPT, men da må du skrive hva du ønsker den skal gjøre. Vær uansett obs på fallgruvene, sier Sørensen og tipser om at den første er å ikke putte inn persondata fra CV-en inn i verktøy som kan spore deg, sier Sørensen.

Oppfordrer til å bruke KI

NITOs jobbsøkerteam hjelper årlig mange medlemmer på veien til en ny jobb gjennom blant annet individuell CV- og søknadshjelp. Her ser de økende bruk av KI til å lage søknadstekster.

- Erfaringsmessig er verktøyet bra til å bygge opp en selgende søknadstekst, sier hun.

Men Sørensen påpeker at KI-genererte søknadstekster må sees på som førsteutkast.

- Tekstene krever bearbeiding for å få frem søkerens personlighet. Ofte kan KI-genererte tekster være preget av et språk og uttrykk som ikke er vanlig i Norge, ettersom språkmodellene hovedsakelig er basert på amerikansk og engelsk språk og kultur, forklarer Sørensen.

Karriere – veien til ny jobb

Skal du søke ny jobb? Enten dette er frivillig eller ufrivillig, får du her tips og råd om hva du kan gjøre, hvordan du bør tenke, før du skriver søknad og CV.

Gjennomgå moduler

Et eksempel fra starten på en KI-generert søknadstekst:

“jeg er en ambisiøs og resultatorientert profesjonell med lidenskap for “teknisk” bransje, og jeg ønsker å utforske denne lidenskapen videre ved å bli en del av deres selskap.”

- Om du ikke kjenner deg igjen som den profesjonelle lidenskapelige tekniske personen bør man finne andre ord som beskriver deg selv bedre. Ikke minst vri fokus fra din egen utvikling til hva du kan bidra med for bedriften, sier Sørensen.

CV-en er fortsatt viktig

For arbeidsgiver er det ofte ikke vanskelig å skille ut KI-genererte søknader, et svulstig språk sammen med en CV som har et helt annet språkutrykk, er ofte avslørende.

- Jobb med informasjonen på CV-en. Det er faktisk viktigere med riktig og utfyllende informasjon her, enn søknaden. Men begge dokumentene må kunne stå alene. Og de må stå i samsvar med hverandre også språklig, tipser Sørensen.

Syv tips til deg som søker jobb

  • Generative KI-er kan brukes til mye, men det krever også en del kunnskap for å bruke dem på en ansvarlig måte - også når du skal søke jobb. NITO kommer derfor med syv tips til deg som skal søke jobb og kanskje er fristet til å la noen andre skrive jobbsøknaden ferdig for deg.
  • Bruk KI som et utgangspunkt: Se på KI-genererte søknadstekster som førsteutkast. Disse kan gi en god struktur og idéer til innhold, men det er viktig å videreutvikle teksten med dine egne ord og formuleringer.
  • Tilpass språket: Vær oppmerksom på at språkmodeller ofte er basert på amerikansk og engelsk språk og kultur. Tilpass språket slik at det passer til en norsk kontekst og unngå svulstig eller uvanlig ordbruk.
  • Fokuser på hvordan du kan bidra: I søknaden bør du tidlig fortelle hvorfor du er riktig kandidat for stillingen. Fokuser på hvordan din erfaring og kompetanse kan bidra til selskapet, snarere enn å fokusere for mye på din egen karriereutvikling.
  • Vær autentisk og relevant: Hvis en KI-generert tekst ikke reflekterer din personlighet eller profesjonelle stil, må du endre den til å passe bedre. Det er viktig at søknaden reflekterer hvem du er og hva du faktisk kan tilby.
  • Sammenlign CV og søknad: Sørg for at det er en klar sammenheng og språklig samsvar mellom din CV og jobbsøknaden. En stor forskjell i stil og innhold kan gi inntrykk av å være uprofesjonell.
  • Prioriter informasjonen på CV-en: Selv om en god søknad er viktig, er det ofte CV-en som vektlegges mest. Sørg for at CV-en din er oppdatert, relevant og inneholder riktig informasjon.
  • Forbered deg på intervjuene: Med økende bruk av KI, vil intervjuer og tester bli mer sentrale i ansettelsesprosessen. Forbered deg godt til intervjuene, tenk igjennom hva du ønsker å formidle og ikke minst hvordan. En måte å gjøre det på er å tenke “hvis dere ansetter meg vil dere få en person som.....”.