UNSExpo2023 liste.jpg
F.v.: Abdul Majeed Alizai, Even Jørgensen, Sindre Nes og Jon Jahren. 

Even Jørgensen, Sindre Nes, Abdul Majeed Alizai, Jon Jahren, Ådne Kvåle og Martin Børte Liestøl mottok NITO-prisen på 10.000 kroner for bacheloroppgaven sin. 

Målet for prosjektet var å få opp ytelsen på en drone.

- Vi fikk prosjektet fra KDA, som hadde laget en drone som var autonom. Men de sliter med prosessering av data, slik at dronen ikke har kapasitet til å styre motorene og gjøre bildegjenkjenning samtidig, forteller Nes.

Tror potensiale for videre utvikling er enormt

Den tekniske løsningen dataingeniørene har utviklet gjør at dronen kan ha med tilstrekkelig regnekraft til å behandle bilder med høy frekvens. Bildene vil blant annet brukes til å hjelpe dronen med å lokalisere seg selv, der hvor gps ikke er tilgjengelig.

- Ved å gi dronen flere frames per sekund (FPS), kan den behandle data fortere, som gjør det mulig å foreta beslutninger. Den informasjonen kan for eksempel brukes for å finne områder å lande, forteller Nes.

- Vi har bare skrapet i overflaten, og vi tror potensiale er enormt. Vi håper vi har dannet et grunnlag som KDA kan bruke for å ta videre avgjørelser, sier Jørgensen.

Visste du at NITO også har et fagnettverk for droneteknologi? Dette fagnettverket vil arrangere nettmøter og fysiske treff. Det vil også være ressurser tilgjengelig for nettverks-medlemmene. Du kan lese mer om nettverket her.

Juryens begrunnelse

Studentene imponerte NITOs jury, som falt for den tekniske løsningen. Juryen mener at studentene har fått til noe som kan bli nyttig i framtida. Gruppa ble også vurdert ut fra kreativitet, markedsføring, kompleksitet, aktualitet og NITO-engasjement.