Gå til innhold

NITO Buskerud

NITO Buskerud er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

13. juni 2024, Hønefoss

Universitetet i Sørøst-Norge Campus Ringerike

18. juni 2024, Kongsberg

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Campus Kongsberg

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Buskerud

Norpec AS
Leder i avdelingen 91801407
Statens Vegvesen Divisjon Transport og Samfunn Drammen
Nestleder i avd. 91780341
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 94136690
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 90696375
Åssiden videregående skole
Avdelingsstyremedlem 92015406
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 93006727
Vestre Viken HF Drammen Sykehus
Avdelingsstyremedlem 93031918

Valgkomite NITO Buskerud

Kongsberg Maritime AS Avd Carpus Kongsberg
Leder komite/utvalg 92486998
Statens Kartverk Hønefoss
Medlem komite/utvalg 91351026
Drammen kommune
Medlem komite/utvalg 94785790

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: