Gå til innhold

NITO Sogn og Fjordane

NITO Sogn og Fjordane er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

styret i sogn og fjordane.png
Fra venstre: Lars-Inge Eikefjord, Jorunn Reisæter, Vidar Myre, Jan Einan og Steffen Solheim Svarthumle

Avdelingsstyret i NITO Sogn og Fjordane

Tata Consultancy Services Limited
Leder i avdelingen 95139404
Kinn kommune
Nestleder i avd. 95878005
Hydro Aluminium AS Høyanger Aluminiumsverk
Avdelingsstyremedlem 94984515
Helse Førde HF Mikrobiologisk avdeling Førde Sentralsjukehus
Avdelingsstyremedlem 46421904
Brødrene Aa AS
Avdelingsstyremedlem 95552312

Valgkomite NITO Sogn og Fjordane

Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Leder komite/utvalg 91806658
NorSea Logistics AS Avd Florø
Medlem komite/utvalg 90641032
Sogndal vidaregåande skule
Medlem komite/utvalg 90969486

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: