Gå til innhold

NITO Telemark

NITO Telemark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Telemark

Sykehuset Telemark HF Skien
Leder i avdelingen 41320870
Statens Vegvesen Divisjon IT Skien
Nestleder i avd. 92248755
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS Avd Porsgrunn
Avdelingsstyremedlem 98633701
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS Avd Porsgrunn
Avdelingsstyremedlem 41202514
Rambøll Norge AS Avd Telemark
Avdelingsstyremedlem 41500515
Telemark Fylkeskommune Administrasjon
Avdelingsstyremedlem 41286232
Unilabs Laboratoriemedisin AS Avd Mikrobiologi
Avdelingsstyremedlem 99257359

Valgkomite NITO Telemark

Fagskolen Vestfold og Telemark Avd Porsgrunn
Leder komite/utvalg 95754771
Medlem komite/utvalg 45887584
Universitetet i Sørøst-Norge Campus Porsgrunn
Medlem komite/utvalg 48242134
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS Avd Porsgrunn
Medlem komite/utvalg 95022293

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: