Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nordland

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Regionkontoret NITO Nord Norge, Tromsø, 30. september 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Nordland

Aust-Lofoten Videregående Skole
Leder i avdelingen 41762517
UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik
Avdelingsstyremedlem 48272520
Steigen kommune
Avdelingsstyremedlem 97080412
Nordlandssykehuset Lofoten
Avdelingsstyremedlem 90074588
Avdelingsstyremedlem 41677826
Rana kommune
Avdelingsstyremedlem 48114407
Alcoa Norway Ans Avd Mosjøen Prod Aluminium
Avdelingsstyremedlem 95252840