Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nordland

NITO Nordland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik, Narvik, 26. oktober 2021

UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik, Narvik, 6. november 2021

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Nordland

Aust-Lofoten Videregående Skole
Leder i avdelingen 41762517
Steigen kommune
Nestleder i avd. 97080412
UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik
Avdelingsstyremedlem 48272520
Saltdal kommune
Avdelingsstyremedlem 91131108
Nordlandssykehuset HF Lofoten
Avdelingsstyremedlem 90074588
Avdelingsstyremedlem 41677826
Alcoa Norway Ans Avd Mosjøen Prod Aluminium
Avdelingsstyremedlem 95252840

Valgkomite NITO Nordland

Sortland kommune
Leder komite/utvalg 90110731
Elkem ASA Avd Rana
Medlem komite/utvalg 41201030
UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik
Medlem komite/utvalg 92699327