Gå til innhold
Organisasjon

NITO Nordland

NITO Nordland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Scandic Svolvær, Svolvær, 8. februar 2023

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Nordland

Aust-Lofoten Videregående Skole
Leder i avdelingen 41762517
UiT- Norges Arktiske Universitet Campus Narvik
Nestleder i avd. 48272520
Infra Anlegg AS
Avdelingsstyremedlem 91131108
Nordlandssykehuset HF Bodø
Avdelingsstyremedlem 92293502
Vågan kommune
Avdelingsstyremedlem 90135162
Statkraft Energi AS Avd Kraftsverksgruppe Glomfjord
Avdelingsstyremedlem 97512132
Alcoa Norway ANS Avd Mosjøen Prod Aluminium
Avdelingsstyremedlem 95252840

Valgkomite NITO Nordland

Sortland kommune
Leder komite/utvalg 90110731
Elkem ASA Avd Rana
Medlem komite/utvalg 41201030
Nordlandssykehuset HF Lofoten
Medlem komite/utvalg 90074588