Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oppland

NITO Oppland er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt.

Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

NITO Oppland styre 2019.JPG
Styret i NITO Oppland: F.v. Svein Olav Kolbu, Kjell Øverjordet, Mona Søbye Tollefsrud, Glenn-Erik Wold (styreleder), Anders Lundby (nestleder), Tor Kristian Hansen og Trond Brønstad.

Avdelingsstyret i NITO Oppland

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Leder i avdelingen 92642520
Valdres Energiverk AS
Nestleder i avd. 91397579
Isiflo AS
Avdelingsstyremedlem 95917977
Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett HF (hdo)
Avdelingsstyremedlem 99124024
Hapro Electronics AS
Avdelingsstyremedlem 46989222
Gausdal kommune
Avdelingsstyremedlem 94781578
Direktoratet For Byggkvalitet Avd Gjøvik
Avdelingsstyremedlem 97542824

Valgkomite NITO Oppland

Nordre Land kommune
Leder komite/utvalg 90781019
Hapro Electronics AS
Medlem komite/utvalg 99270643
Metallco Oppland As
Medlem komite/utvalg 95905251

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: