Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oppland

NITO Oppland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt.

Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Styret Oppland 2020.jpg
Styret i NITO Oppland: fra venstre Anders Lundby, Hans Marius Engeseth, Glenn-Erik Wold, Kjell Øverjordet, Raymond Vindenes, Trond Brønstad og Tor Kristian Hansen

Avdelingsstyret i NITO Oppland

Isiflo AS
Leder i avdelingen 95917977
Isiflo AS
Nestleder i avd. 95917977
Laje Innlandet AS Avd Lillehammer
Avdelingsstyremedlem 48215991
Norsk Helsenett SF Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 99124024
Nord-Aurdal kommune
Avdelingsstyremedlem 93438294
Politiets Fellestjenester Jaren
Avdelingsstyremedlem 41639437
Direktoratet For Byggkvalitet Avd Gjøvik
Avdelingsstyremedlem 97542824

Valgkomite NITO Oppland

Nordre Land kommune
Leder komite/utvalg 90781019
Metallco Oppland As
Medlem komite/utvalg 95905251

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: