Gå til innhold
Organisasjon

NITO Oppland

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt.

Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Oppland

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Leder i avdelingen 92642520
Valdres Energiverk AS
Nestleder i avd. 91397579
Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett HF (hdo)
Avdelingsstyremedlem 99124024
Mjøslab Iks
Avdelingsstyremedlem 92838491
Hapro Electronics AS
Avdelingsstyremedlem 46989222
Topro Elektronikk AS
Avdelingsstyremedlem 92220971
Gausdal kommune
Avdelingsstyremedlem 94781578

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: