For de som ikke kjenner til Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG), er de en ideell organisasjon som leverer ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

- Hvert år engasjerer vi om lag 50 frivillige ingeniører og masterstudenter til et tyvetalls oppdrag i blant annet land i Sør-Afrika og Latin-Amerika. Etter mars i år har vi fokusert på oppdrag fra Norge grunnet den pågående koronapandemien, sier Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i Ingeniører IUG (bildet).

Marianne portrett.jpg

Det innebærer at organisasjonen jobber med flere ingeniørfaglige retninger, og oppdragene varierer mellom fagområdene vann og sanitær, gjenvinning, ren energi, bygg og infrastruktur, maskin og prosessteknikk, geoteknikk og IT og digitalisering.

Fornyet avtale med Ingeniører Uten Grenser gir flere muligheter for NITO-studenter

Ønsker flere Teknologivenner

Som en måte å støtte organisasjonen på, lanserer IUG nå Teknologivenn.

- Vi velger å kalle konseptet for Teknologivenn fordi vi mener at tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for å oppnå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, forklarer Sturmair.

Som Teknologivenn bidrar du i arbeidet for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder. Noe av det IUG jobber med hver dag for å oppfylle FNs bærekraftsmål er:

  • Sikring av rent vann og gode sanitærforhold
  • installasjon av solcellepaneler og alternative energikilder
  • gjenvinning av organisk avfall og utvikling av biogassanlegg
  • design av anlegg for innsamling og resirkulering av avfall
  • omforming av plast til nyttige gjenstander
  • bygg og konstruksjon av skoler og samfunnshus
  • humanitær innovasjon for mer effektivt og bærekraftig bistandsarbeid

- Vårt bidrag til en bedre verden for alle er å gjennom teknologiske løsninger arbeide med effektive og bærekraftige prosjekter, forankret i lokale behov. Vi er en liten organisasjon som ikke mottar offentlig støtte, og er derfor avhengig av private givere og samarbeidspartnere for forutsigbarhet i inntektene så vi kan planlegge og gjennomføre gode prosjekter, sier Sturmair og legger til:

- Ønsker du å støtte oss i dette arbeidet, kan du bli Teknologivenn, og lese mer om våre prosjekter på våre nettsider.

Prosjektene IUG jobber med kan være alt fra å sikre rent og trygt vann til lokalbefolkningen i Tanzania, gjenvinning av plast i en flyktningleir i Etiopia, installasjon av solcellepaneler på en skole i Kenya, vannsikkerhet ved et utviklingssenter i Uganda, til utvikling av en digital plattform som gjør det mulig å forebygge, identifisere og respondere raskt på sykdomsutbrudd.

- Gjennom dette arbeidet bidrar vi og våre ingeniører på oppdrag til en mer bærekraftig og rettferdig verden gjennom teknologiske løsninger, sier Sturmair.