NITOs hederstegn deles ut på NITO-kongressen hvert tredje år. Kandidatene innstilles av hovedstyret, og det er kongressen som beslutter hvem som får utmerkelsen.

Alt om kongressen - se stream (krever innlogging)

Hederstegnet gis til medlemmer som har utmerket seg i ulike tillitsverv, både lokalt og sentralt. 

- Åtte medlemmer fikk tildelt NITOs hederstegn på kongressen i 2021. De har utmerket seg i viktige verv over lengre tid, sier president i NITO, Trond Markussen. 

NITOs hederstegn i 2021 gikk til:

  • Asbjørn Eik-Nes, pensjonist og har jobbet i Gassco AS (privat sektor)
  • Harald Bruland, jobber på NTNU Trondheim (staten)

Bruland_ny.jpg

  • Magnhild Øvsthus Hanssen, jobber i Telenor Norge AS (privat sektor)

Magnhild Øvsthus Hanssen.jpg

  • Marie Nora Roald, jobber på Ålesund sjukehus (Spekter helse)

Marie_riktig.jpg

  • Ragnhild Brataker, jobber på Sykehuset Telemark (Spekter helse)

Ragnhild Brataker.jpg

  • Sverre Fjellheim, pensjonist og har jobbet i Åfjord kommune (kommune)

Sverre Fjellheim.jpg

  • Tone Teigen, jobber i Fiskeridirektoratet (staten)

Tone teigen ny.jpg

  • Trude Skogesal, jobber i Multiconsult Norge (privat sektor)

skogesal_nyy.jpg

Som takk for innsatsen fikk hedersmedlemmene tildelt et diplom og en pin. De får også kontingentfritak for resten av tiden som medlem i NITO.

Se også

Vi må ut av startgropa

- Ingeniørene er sentrale i samfunnsutviklingen

NITO-prisen til Harald Eia