Bjarte Sparebanken vest listefoto.jpg

- Våre ansatte blir hørt på en annen måte nå enn før vi hadde bedriftsgruppe. Nå får vi være mer med på innsiden av bedriften med kortere vei til ledelse og HR. I møter med dem har vi ører og en stemme inn i det som foregår nå og det som skal skje framover. Det er en stor fordel for oss, forteller Bjarte Marøy (bildet). Han er bedriftsgruppeleder i Sparebanken Vest i Bergen.

Gruppa har 14 NITO-medlemmer som jobber med teknologiutvikling i banken.

De har tatt i bruk den nye tariffavtalen som NITO har med Finans Norge.

- Vi mener avtalen gir store fordeler både for ansatte i finansnæringen og den enkelte bank som helhet, sier Marøy. 

Avtalen med Finans Norge hjelper banken å henge med i tida

- Vi har gått fra å være ti IT-ansatte til å bli 100 på kort tid. Banken som organisasjon og innholdet har ikke fulgt med i samme tempo. Det som er viktig er at det blir skapt et miljø som IT-ansatte trives i. Vi har andre behov enn tradisjonelle bankansatte som typisk er utdannet innen økonomi, forteller Marøy.

- Vi erfarer at IT-kompetanse er vanskelig å få tak i og beholde. For å beholde IT-ansatte må derfor banken følge med i tida. NITOs avtale med Finans Norge er med på å sikre dette. 

- Framover jobber vi for å få mer tilbud om videreutdanning, kurs og å kunne delta på konferanser for å utvikle oss, sier Marøy.

Flere vil organiserer seg og bli NITO-medlem

Marøy forventer at bedriftsgruppa kommer til å vokse og at de får en enda sterkere stemme i tida framover.

- Vi har skapt litt blest med å være fagorganisert i banken, hvor det tradisjonelt sett har vært mange uorganiserte. Nå ser flere ansatte hvilke muligheter vi har som bedriftsgruppe og flere ønsker å bli med.

Saken fortsetter under bildet. 

Sparebanken vest.jpg
F. v.: Kim Økland, Harald Bjorøy og Bjarte Marøy i Sparebanken Vest. 

Marøy forteller at i Sparebanken Vest ønsker ledelsen at de ansatte organiserer seg, nettopp fordi det gjør samarbeidet innad bedre og bidrar til å styrke bankens posisjon.

- Ledelsen har vært positiv og imøtekommende. De ser fordelene med å ha en slik bedriftsgruppe.

God støtte fra NITO

Bedriftsgruppa i Sparebanken Vest har jevnlig kontakt med NITO.

- Vi ble nylig etablert og har på kort tid fått god oppfølging med blant annet råd om bruk av NITOs lønnsstatistikk, argumenter i lønnsforhandlinger og forklaring av begreper vi ikke har vært kjent med og hvordan vi skal forholde oss til disse.

- Vi har også gjennom NITO fått mer innsikt i hva vi kan forvente at ledelsen og HR tar oss med på, sier Marøy.

- Jeg anbefaler andre IT-ansatte i finansnæringen til å melde seg inn i NITO, danne bedriftsgruppe og ta i bruk tariffavtalen med Finans Norge.

Bli medlem i NITO

Lag bedriftsgruppe

Les også: 

Ny avtale gir store forventninger til lønnsutviklingen

SSB-tall bekrefter god lønnsvekst

Daglig leder advarer naive arbeidstakere – dann bedriftsgruppe nå

Arbeidsmarkedet skriker etter ingeniører