cop27_1.png
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
Foto: Klima- og miljødepartementet.

Søndag 6. november åpnet FNs klimatoppmøte COP27 i Egypt. Nesten 200 land deltar på årets konferanse.

Jonas og NITO.jpg

- Klimaendringene settes ikke på vent selv om det er mange kriser i verden, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

- Foran toppmøtet annonserte den norske regjeringen at vi oppdaterer vårt offisielle klimamål for 2030 til minst 55 prosent. Målet gjelder hele økonomien, alle sektorer og klimagasser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Utvikle dagens kompetanse

Klima- og miljøministeren er tydelig på at framtidens kompetanse må bygge på de etablerte næringene.

- Utviklingen av nye næringer i det grønne industriløftet må i stor grad baseres på kompetanse fra de etablerte næringene, slik som fra petroleum og vannkraft. Vi skal bygge nye næringer, og innføre en sirkulær økonomi med mye gjenvinning, gjenbruk og ressursutnyttelse i alle deler av samfunnet, sier Barth Eide.

Fakta om COP27

Conference of the Parties (COP) er øverste organ for United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) som ble etablert på Rio De Janeiro-toppmøtet i 1992. UNFCCCs viktigste dokument om klimatiltak er Paris-traktaten fra 2015.

COP er et årlig toppmøte mellom de 198 statene som har signert UNFCCC, i år 6.-18. november i Sharm El-Sheikh, Egypt. Stats- og regjeringsoverhoder taler 6.-7. november. I tillegg deltar politikere, sivilsamfunn, næringsliv, internasjonale organisasjoner og medier.

Alle land som har signert Paris-traktaten forplikter seg til å bidra til å holde global temperaturøkning på helst 1,5 og maks 2 ° C over førindustrielt nivå. Landene bestemmer selv hvor mye de kutter i sine utslipp av klimagasser.

Hittil har de forpliktet seg til utslippskutt som vil medføre 2,5 ° temperaturøkning. FNs forskere i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sier at globale utslipp må halveres innen 2030 og gå i null innen 2050 om verden skal stanse oppvarmingen på 1,5 °. Derfor endte COP 26 med en oppfordring til land om å revidere sine utslippsmål før eller på COP 27.

 

Gode klimavalg i hverdagen hos NITO – slik gjør du det

Energi, klima og miljø

Klimasamarbeid på arbeidsplassene er avgjørende

Fagnettverk: NITO Klima og miljø