Elias Amara foto Oslo kommune Brann- og redningsetaten.jpg
Elias Amara. Foto Oslo kommune Brann- og redningsetaten

Gnister fra et bål eller grill kan spre seg utrolig raskt, og det er veldig lett å miste kontrollen over ilden. Enten du planlegger å tenne bål i sommer eller fyre opp grillen, er det viktigste at du forbereder deg godt og har riktig slukkeutstyr og tilstrekkelig med vann tilgjengelig.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skyldes ni av ti branner i skog og utmark menneskelig aktivitet. Det er derfor avgjørende at vi tar ansvar og gjør vårt beste for å forhindre disse brannene. I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av skog og mark.

- Det betyr imidlertid ikke at det er et absolutt forbud mot å tenne bål, men det er utrolig viktig at man sørger for å ha full kontroll. Her er noen viktige tips og regler å følge for å minimere skogbrannrisikoen, sier NITO-ingeniør Elias Amara, som jobber Oslo kommune Brann- og redningsetaten.

Fx2P4-pX0AAecPR.jpeg
Illustrasjon: @Meteorologene / Twitter

Ni tips

  1. Bruk etablerte bålplasser: Unngå å tenne opp bål nær skog og kratt. Velg en godkjent bålplass som er langt unna tørre trær, busker og annen lett antennelig vegetasjon. Det er også lurt å plassere bålet på et egnet underlag som steiner eller sand.
  2. Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr og vann: Før du tenner bål, sørg for å ha riktig slukkeutstyr for hånden. Dette kan inkludere en brannslukker, en vannkanne eller bøtte med vann, en spade og eventuelt en gnistfanger. Vann er spesielt viktig, da det kan være avgjørende for å slukke bålet helt etter bruk.
  3. Overvåk bålet kontinuerlig: La aldri bålet være uten tilsyn. Hold øye med flammene og gnistene, og sørg for at bålet ikke sprer seg utenfor kontroll. Vær spesielt oppmerksom hvis det er vind, da dette kan føre til at gnister flyr langt og raskt.
  4. Slukk bålet grundig: Før du forlater bålplassen, må du forsikre deg om at bålet er helt slukket. Bruk vann til å slukke flammene, og pass på å kjøle ned glør og aske grundig. Rør gjerne i asken for å være sikker på at det ikke er noen varme kilder igjen.
  5. Vær oppmerksom på lokale retningslinjer: Sjekk alltid lokale brannforskrifter og retningslinjer før du tenner bål eller fyrer opp grillen. Noen områder kan ha spesifikke begrensninger eller ekstra krav for å minimere skogbrannfare. Det er viktig å følge disse retningslinjene nøye for å sikre sikkerheten til både deg selv og naturen rundt deg.
  6. Vær oppmerksom på værforholdene: Værforholdene kan ha stor innvirkning på skogbrannrisikoen. Unngå å tenne bål eller grille under tørre og vindfulle forhold, da dette øker sjansen for at brannen sprer seg. Sjekk lokale værmeldinger og brannfarevarsler før du tar beslutningen om å tenne opp ild.
  7. Vær forsiktig med engangsgriller og grillkull: Engangsgriller og grillkull kan også utgjøre en risiko for skogbrann. Sørg for å plassere engangsgriller på et ikke-brennbart underlag, som steiner eller sand, og sørg for å slukke dem grundig etter bruk. Vær ekstra forsiktig med grillkull, da varmen kan vare lenge etter at flammene har slukket.
  8. Vær årvåken i naturen: Når du er ute i naturen, vær oppmerksom på tegn til brannfare. Dette kan inkludere røyk eller uvanlige lukt fra skogen, synlige flammer eller gnister i nærheten, eller tørre og sprø vegetasjon som er ekstra utsatt for brann. Vær rask med å melde fra til nødetatene dersom du oppdager en brann i skogen eller utmarken.
  9. Opplæring og informasjon: Sørg for å holde deg oppdatert om brannsikkerhet og beredskapstiltak i ditt område. Delta på lokale brannvernkurs og følg med på informasjon fra brann- og redningstjenesten. Jo bedre informert du er, desto bedre rustet er du til å handle riktig i tilfelle en nødsituasjon oppstår.

- Skogbrannfare er en alvorlig trussel mot både mennesker og naturen vår. Vi har alle et ansvar for å ta nødvendige forholdsregler og handle forsiktig for å forhindre branner. Ved å følge disse tipsene og rådene, kan vi redusere risikoen for skogbranner og bevare våre vakre skoger og naturområder for kommende generasjoner.

- Husk at det tar bare et øyeblikk å starte en brann, men det kan ta uker eller måneder å gjenoppbygge det som går tapt. Så vær forsiktig, vær ansvarlig og bidra til å bevare naturen, sier Amara.