Med økt kompetanse vil flere kunne sørge for mindre lokal og global forurensing, bidra til balansen og mangfoldet i økosystemene, samt vite hvordan ny og eksisterende teknologi kan anvendes for å løse klima- og miljøutfordringer.

Meld deg inn i Klima og miljø Oslo og Akerhus

 

Nettverket er en arena for faglig utvikling, påvirkning, kompetanseheving og nettverksbygging. Gruppen arrangerer temamøter om blant annet:

  • Miljøutfordringer
  • Sirkulær økonomi
  • Energieffektivisering
  • Fornybar energi
  • Omstilling til lavutslippssamfunn

Nettverket er åpent for alle interesserte, uavhengig av avdelingstilhørighet.

Vi vil ikke klare å løse klimautfordringene uten ingeniører. Målet for gruppen er å bidra til å skape innovasjonskapasitet til det grønne skiftet.

NITO Klima og Miljø Kontakt
41452922

Les mer om NITOs politikk på energi, klima og miljø.

NITO Oslo og Akershus er stolt medlem, gjennom Klima og Miljønettverket, av Hold Norge Rent.

Stolt medlem.png