Meld deg inn i fagnettverket (krever innlogging)

NITO klima- og miljøutvalgets neste arrangementer

For å begrense klimaendringene må hele samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn som tar hensyn til miljø og ressursbruk.

Nettverket er en arena for faglig utvikling, påvirkning, kompetanseheving og nettverksbygging. Gruppen arrangerer temamøter om blant annet:

  • Miljøutfordringer
  • Sirkulær økonomi
  • Energieffektivisering
  • Fornybar energi
  • Omstilling til lavutslippssamfunn

Vi vil ikke klare å løse klimautfordringene uten ingeniører. Målet for gruppen er å bidra til å skape innovasjonskapasitet til det grønne skiftet.

NITO Klima og Miljø - utvalg Kontakt
41452922
 
 
 
 
 
 
 

Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, er en rettslig bindende avtale med mål om å redusere klimagassutslipp og holde den globale temperaturstigningen godt under to grader. Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990.

Les mer om NITOs politikk på energi, klima og miljø.

NITO Oslo og Akershus er stolt medlem, gjennom Klima og Miljønettverket, av Hold Norge Rent.

Stolt medlem.png