Gå til innhold
Foto: Colourbox
Fagmiljøer

NITO Klima og miljø

Ingeniører sitter på nøkkelen til det grønne skiftet. I NITOs avdeling Oslo og Akershus er det et eget fagnettverk som jobber med faglige og politiske problemstillinger rundt miljø og klima. Nettverksgruppen er åpen for alle som ønsker å sette fokus på hvordan teknologi kan anvendes for å løse klima- og miljøutfordringer.

Meld deg inn i fagnettverket (krever innlogging)

For å begrense klimaendringene må hele samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn som tar hensyn til miljø og ressursbruk.

Nettverket er en arena for faglig utvikling, påvirkning, kompetanseheving og nettverksbygging. Gruppen arrangerer temamøter om blant annet:

  • Miljøutfordringer
  • Sirkulær økonomi
  • Energieffektivisering
  • Fornybar energi
  • Omstilling til lavutslippssamfunn

NITO klima- og miljøutvalgets neste arrangementer (Oslo)

Vi vil ikke klare å løse klimautfordringene uten ingeniører. Målet for gruppen er å bidra til å skape innovasjonskapasitet til det grønne skiftet.

NITO Klima og Miljø - utvalg Kontakt
41452922
 
 
 
 
 
 
 

Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, er en rettslig bindende avtale med mål om å redusere klimagassutslipp og holde den globale temperaturstigningen godt under to grader. Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990.

Les mer om NITOs politikk på energi, klima og miljø.

Lyst til å være med i et fagutvalg?

Fagutvalgene gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker. Fagutvalget er tilknyttet et spesifikt fagnettverk og er viktige stemmer for denne gruppen medlemmer.

Bli med å bidra!