Patrick Mostad 02.jpg

Patrick Mostad (bildet) er nyvalgt leder for NITO Oslo og Akershus, og får dermed et stort ansvar for å representere og ivareta over 25.000 ingeniører og teknologer.

Med en solid bakgrunn i informatikk og teknologi har Mostad vært engasjert som tillitsvalgt i NITO gjennom flere år, og har også deltatt på tillitsvalgtopplæring og samlinger for å bygge kompetanse og nettverk.

NITO Oslo og Akershus.jpg
NITO Oslo Akershus: (f.v.) Thomas Rasmussen, Signe Marie Holter, Randi Kristiansen, Ine Marie Oksholen, Knut Arnesen, Patrick Mostad og Ole Alexsander P. Konstad.

- Som leder for NITO Oslo og Akershus vil jeg jobbe for å styrke NITOs tilstedeværelse lokalt, og sørge for at tillitsvalgte har den nødvendige kunnskapen og opplæringen for å kunne utføre sin rolle på en god måte.

- Jeg vil også jobbe for å opprette bedriftsgrupper og etablere god dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen for å skape samarbeid, sier han.

Mostad vil også fortsette det gode arbeidet med å tiltrekke seg og beholde studentmedlemmer gjennom NITO Ung og NITO Studentene, og han er opptatt av å representere ingeniører og teknologer arbeidslivet.

- Med en økende grad av automatisering og teknologisk utvikling vil ingeniørkompetanse spille en viktig rolle i å sikre en grønnere industri og skape en bærekraftig framtid, mener han.

Mostad er lidenskapelig opptatt av å sikre at NITOs medlemmer blir godt ivaretatt og har de beste forutsetningene for å lykkes i sine karrierer, og han ser fram til å ta fatt på oppgaven som ny leder for NITO Oslo og Akershus.

Den nyvalgte lederen har lang NITO-erfaring, blant annet: Avdelingsstyremedlem i NITO Oslo og Akershus, leder for Privat Oslo og Akershus og leder for bedriftsgruppen til Cisco systems Norway.