Bli medlem av NITO BFI primærhelsetjenesten (krever innlogging)

Nettverket arbeider for erfaringsutveksling, kompetanseheving og for å gjøre bioingeniørers kompetanse synlig også utenfor sykehus.

Som medlem får du:

  • Delta på kurs og temamøter
  • Motta nyhetsbrev
  • Bidra til fagutvikling og påvirkningsarbeid

NITO lønnsstatistikk

NITO sin lønnsstatistikk gir en oversikt over lønnsnivået for ingeniører og teknologer i Norge. Ved å være registrert i nettverket NITO BFI Primærhelsetjenesten, og rapportere din lønn, gir du NITO mulighet til å lage en egen statistikk for dere som gruppe. 

Du kan bruke lønnsstatistikken til å se hvordan du ligger an i forhold til lønnsnivået ellers i landet, og det kan bli et viktig verktøy i din lønnssamtale.

For at  statistikken skal være et sterkt forhandlingskort er vi avhengig av at du melder inn lønnen din. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av NITO BFI Primærhelsetjenesten til å rapportere sin lønn.

Registrer din lønn her

BFIs studiefond

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Les mer om studiefondet