Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører. Det er den internasjonale organisasjonen for bioingeniører, The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), som velger hvilket tema som skal løftes i medlemslandene. Det har vært flere tema som har fokusert på kompetansen til bioingeniørene.  

Covid-19-pandemien har påvirket og endret verden. Pandemien gjorde at folk flest fikk øynene opp for bioingeniørenes viktige rolle i helseberedskapen.

bioingenior02.jpg
Foto: Frida Bringslimark, NLSH HF

For å holde på den gode oppmerksomheten har IFBLS valgt at tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2023-2024 skal være "Guardians of Quality and Patient Safety: Biomedical Laboratory Scientists.

Oversatt til norsk, er tema:

"Bioingeniøren - sikrer prøveresultater du kan stole på."

FNs bærekraftsmål

IFBLS er opptatt av å arbeide for FNs bærekraftsmål og temaet for bioingeniørdagen tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. 

Hvordan kan jeg som bioingeniør bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bioingeniøren bør i større grad være representert i forskning, sykehusprosjekter (nybygg, samhandling), innovasjon og pasientoppfølging som involverer bruk av biologisk materiale og diagnostiske metoder.

Slik kan man tidlig gjøre kunnskapsbaserte vurderinger som reduserer tid og penger. Det gir bedre kvalitet på forskningsresultater og diagnostikk, samt reduserer flesteparten av feil som skjer før selve analyseringen. Da unngår man også overforbruk, dobbeltarbeid og ekstra utgifter for sykehusene.  

Det er derfor viktig å benytte bioingeniørdagen aktivt til å fremme bioingeniørenes faglige kompetanse og bidrag for å sikre gode helsetjenester for alle. 

Bli med i nettverk for kvalitetsstyring

NITO BFI har et eget rådgivende utvalg for kvalitetsstyring - NITO BFI kvalitetsstyring - som årlig arrangerer et nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshop om aktuelle emner innen kvalitetsarbeid. Ønsker du å bli med i dette fagnettverket, eller noen av våre andre nettverk, kan du melde deg på her: 

Meld deg inn i et av våre fagnettverk