Gå til innhold
Bioingeniør illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørdagen

15. april feirer vi den den internasjonale bioingeniørdagen.

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2019:

Bioingeniørene - avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer

Bioingeniørenes nøkkelrolle

Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). For 2019 og 2020 er temaet “Non Communicable Diseases: The Role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment”

Bioingeniører

FNs bærekraftsmål

IFBLS er opptatt av å arbeide for FNs bærekraftsmål og temaet for Bioingeniørdagen tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. Ett av delmålene under dette punktet er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 redusere antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel.

Stor utfordring for folkehelsen

Kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes er eksempler på ikke-smittsomme sykdommer som rammer hardt i både rike og fattige land. Også i Norge er disse sykdommene en stor utfordring for folkehelsen. Gjennom vår yrkesgruppes kompetanse for å identifisere og verifisere diagnoser og bidra til god oppfølging og behandling, bidrar bioingeniører over hele verden daglig i kampen mot at disse folkesykdommene skal få enda større utbredelse.  

Bioingeniørdagen 15. april

Lokale arrangementer – søk om midler!

Som vanlig oppfordrer BFI bedriftsgruppene rundt i Norge til å markere den internasjonale bioingeniørdagen. 

Det oppfordres til å synligjøre bioingeniørene som en yrkesgruppe. Målgruppe kan være samarbeidende yrkesgrupper, pasienter og pårørende.

Søknadsfrist for å søke om midler til lokale arrangement er 5. april og send til

Plakat til utskrift (høyoppløselig)

Plakat til web (lavoppløselig)

Plakater for bioingeniørdagen er sendt ut til alle BFI-kontaktene.

Informasjonsskriv om bioingeniørdagen

Søknadsskjema for bioingeniørdagen 2019

Aktuelle saker om bioingeniører


Alle aktuelle saker fra NITO