Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Søk om støtte til bioingeniørdagen 2022

At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

Bioingeniør

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2022

“Bioingeniørenes rolle under covid-19-pandemien”

FNs bærekraftsmål

IFBLS er opptatt av å arbeide for FNs bærekraftsmål og temaet for bioingeniørdagen tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. 

Hvordan kan jeg som bioingeniør bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Avgjørende bidrag i kampen mot covid-19

Bioingeniørenes innsats har vært uvurderlig med tanke på å begrense smitte og smittespredning i samfunnet. De har sørget for at analysevolumene på kort tid har blitt skalert opp og har samtidig levert høy kvalitet over tid.

Bioingeniørene har vært en av helsevesenets aller viktigste ressurser for å holde kontroll på covid-19-pandemien i Norge.

Bioingeniørene har spesialisert kompetanse, og fyller svært viktige funksjoner i helsevesenet som er av avgjørende betydning for liv og helse. Det har innsatsen under covid-19-pandemien vist til fulle.

Som en følge av den pågående koronaepidemien har også bioingeniørenes betydning og rolle i helsevesenet blitt åpenbar for mange, særlig når det gjelder smittsomme sykdommer.

Det er derfor viktig å benytte bioingeniørdagen aktivt til å fremme bioingeniørenes faglige kompetanse og bidrag for å sikre gode helsetjenester for alle.