Gå til innhold
Bioingeniør illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørdagen 2020

15. april markeres den internasjonale bioingeniørdagen.

På grunn av smittefaren ved å samle folk ved stand har vi besluttet å spare standpakkene (inkludert T-skjortene) til neste års feiring. Når det gjelder plakater og karameller får vi ikke lov å pakke og sende de for øyeblikket. Vi håper å få sendt dette så fort pandemien er over. De som har planlagt innkjøp av kake for å spise på avdelingen den 15. april (eller rundt den datoen) kan fremdeles gjøre det. Det er vel fortjent! Faktura sendes inn som beskrevet på hjemmesiden vår og i tidligere brev.

Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). For 2019 og 2020 er temaet “Non Communicable Diseases: The Role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment”

FNs bærekraftsmål

IFBLS er opptatt av å arbeide for FNs bærekraftsmål og temaet for Bioingeniørdagen tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. Ett av delmålene under dette punktet er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 redusere antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel.

Stor utfordring for folkehelsen

Kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes er eksempler på ikke-smittsomme sykdommer som rammer hardt i både rike og fattige land. Også i Norge er disse sykdommene en stor utfordring for folkehelsen.

Gjennom vår yrkesgruppes kompetanse for å identifisere og verifisere diagnoser og bidra til god oppfølging og behandling, bidrar bioingeniører over hele verden daglig i kampen mot at disse folkesykdommene skal få enda større utbredelse.  

Bioingeniørdagen 15. april

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2019 og 2020

Bioingeniørene - avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer