Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørdagen

15. april feirer vi den Den internasjonale bioingeniørdagen

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2018

Antibiotikaresistens Bioingeniøren – viktig brikke i kampen mot antibiotikaresistens!

Den internasjonale bioingeniørdagen ble innstiftet i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Hensikten er å synliggjøre laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

At dagen feires internasjonalt er med på å synliggjøre bioingeniørenes rolle i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science IFBLS

Lokale arrangementer – søk om midler!

Som vanlig oppfordrer BFI bedriftsgruppene rundt i Norge til å markere den internasjonale bioingeniørdagen. Markeringene kan være alt fra faglige foredrag, t-skjortedag, stand for pasienter og andre yrkesgrupper eller rett og slett en lokal feiring av seg selv på avdelingen.

Plakat Bioingeniørdagen 2017

Søknadsskjema støtte til lokalt arrangement Bioingeniørdagen 2017

Les mer om organisering av lokale arrangement