Gå til innhold
Bioingeniør illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørdagen

15. april feirer vi den Den internasjonale bioingeniørdagen.

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2018:

Antibiotikaresistens Bioingeniøren – viktig brikke i kampen mot antibiotikaresistens!

Bioingeniørenes nøkkelrolle

Den internasjonale bioingeniørdagen ble innstiftet i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Hensikten er å synliggjøre laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

At dagen feires internasjonalt er med på å synliggjøre bioingeniørenes rolle i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science IFBLS.

Bioingeniørdagen 15. april

Lokale arrangementer – søk om midler!

Som vanlig oppfordrer BFI bedriftsgruppene rundt i Norge til å markere den internasjonale bioingeniørdagen. 

Det oppfordres til å synligjøre bioingeniørene som en yrkesgruppe. Målgruppe kan være samarbeidende yrkesgrupper, pasienter og pårørende.

Søknadsfrist for å søke om midler til lokale arrangement er 6. april og send til

Plakat Bioingeniørdagen 2018

Les mer om hvordan den internasjonale bioingeniørdagen ble til

 Søknadsskjema Bioingeniørdagen 2018

Les mer om organisering av lokale arrangement

Aktuelle saker om bioingeniører


Alle aktuelle saker fra NITO