Gå til innhold
Bioingeniør illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniørdagen 2020

15. april feirer vi den den internasjonale bioingeniørdagen.

Bli med på markeringen av den internasjonale Bioingeniørdagen. Bruk muligheten til å synliggjøre bioingeniørene som yrkesgruppe overfor samarbeidende profesjoner, pasienter og pårørende.

BFIs fagstyre har bevilget midler til lokale arrangementer i forbindelse med Bioingeniørdagen, og søkere kan kan få støtte inntil kr 10 000,-. Hvert helseforetak kan søke om midler til arrangementer på flere steder, men vi oppfordrer til å samordne arrangementer innenfor de ulike lokasjonene.

Søk om midler til lokale arrangementer

For å synliggjøre bioingeniørene utad oppfordrer vi dere til å stå på stand. Vi har satt sammen en standpakke som kan bestilles via søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Søknadsskjema må sendes inn av BFI-kontakter. Søknadsfrist er 1. mars 2020. 

Eksempler på lokale arrangementer

Markeringene kan gjøres på flere forskjellige ulike måter. Arranger faglige foredrag, ha en t-skjortedag, lag en stand for pasienter og andre yrkesgrupper eller ha en lokal feiring av dere selv på avdelingen.

Eksempler på markeringer fra tidligere år:

Bioingeniørdagen 15. april

Tema for den internasjonale bioingeniørdagen i 2019 og 2020

Bioingeniørene - avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer

Bioingeniørenes nøkkelrolle

Den internasjonale bioingeniørdagen ble etablert i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører.

Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

Bioingeniører

At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et globalt helseperspektiv. Temaet bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). For 2019 og 2020 er temaet “Non Communicable Diseases: The Role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment”

FNs bærekraftsmål

IFBLS er opptatt av å arbeide for FNs bærekraftsmål og temaet for Bioingeniørdagen tar utgangspunkt i bærekraftsmål nr 3; God Helse. Ett av delmålene under dette punktet er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 redusere antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel.

Stor utfordring for folkehelsen

Kreft, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes er eksempler på ikke-smittsomme sykdommer som rammer hardt i både rike og fattige land. Også i Norge er disse sykdommene en stor utfordring for folkehelsen.

Gjennom vår yrkesgruppes kompetanse for å identifisere og verifisere diagnoser og bidra til god oppfølging og behandling, bidrar bioingeniører over hele verden daglig i kampen mot at disse folkesykdommene skal få enda større utbredelse.