Ingeniører uten grenser leverer ingeniør- og teknologikompetanse til prosjekter som bidrar til positive endringer for miljøet og en bedre hverdag for mennesker verden rundt.

Siden 2011 har de hvert eneste år utført en rekke humanitære oppdrag verden rundt. Både store og små prosjekter der frivillige løser konkrete problemstillinger, gir råd og veiledning og sørger for kompetansedeling til samarbeidspartnere i felt.

- Prosjektene gir deg erfaring som ikke kan måles i kroner og øre

Francisco Chavez har jobbet som ingeniør i en mannsalder, og brorparten av disse som prosjektleder innen fornybar energi og innovasjon. I IUG får han god nytte av hans lange erfaring.

- Klimaendringene rammer hardest mennesker som bor i sårbare områder i verden. Tilgang til nok vann, energi og annen nødvendig infrastruktur, er ting vi tar for gitt i Norge, sier han.

Ingeniører uten grenser jobber med prosjekter som er med på løse problemstillinger forårsaket av klimaendringer. Andre eksempler er tilgang til grunnleggende infrastruktur, fattigdom, trygg matproduksjon og sykdomsforebygging:

- Prosjektene gir deg erfaring som ikke kan måles i kroner og øre, mener Chavez.

- Som ingeniør og teknolog kan du bruke din fagekspertise på helt unike måter. De fleste av våre prosjekter har begrenset med ressurser, så man må være kreativ for å finne løsninger som skal dekke primærbehovene: Mat, strøm, husly, varme og lys.

Han mener det er noe helt spesielt man sitter igjen med etter å ha vært med på et av IUGs mange prosjekter.

- Å se smilene til andre som har fått noe de selv aldri hadde klart er uvurderlig. Ingen ting kan måles med dette. Et frivillig humanitært engasjement gir deg erfaringer og minner for livet.