Erlend Bergheim er en av seks deltakere i NTNUs dokumentarserie «Guttastemning», en serie om gutter som har valgt å ta et kvinnedominert studium.

- Det har vært veldig morsomt å være med, men også litt slitsomt, forteller han.

Erlend-Bergheim1.jpg
Bioingeniørstudent og NITO studentmedlem Erlend Bergheim.

Formålet med serien er ifølge NTNU å skape gode mannlige rollemodeller for søkere fra videregående skole og inspirere unge menn til å tørre å ta utradisjonelle studievalg.

23-åringen er i gang med siste semester av en treåring bachelorutdanning i bioingeniørfag i Trondheim.

Bli studentmedlem i NITO

- Ville angret om jeg sa nei

- Jeg fikk en forespørsel om å delta i serien mens jeg satt hjemme og spilte dataspill. Jeg måtte tenke litt på det først, men landet på at jeg ville angret om jeg hadde sagt nei.

Han forteller at filmingen startet etter innledende samtaler om både forventninger til deltakelse i serien og prosessen videre.

- Hele filmeperioden var ganske lang. Vi startet i mai 2022 og har holdt på helt fram til januar i år. Det har vært morsomt å få leke filmstjerne, sier han og ler.

- Familien har jo sett episodene som er lagt ut på YouTube, og jeg tror medstudentene mine synes det hele er litt gøy.

Trenger flere gutter

På bioingeniørstudiet hvor Bergheim går er det under 20 prosent av studentene som er menn, og studieområdet er blant landets minst likestilte. Statistikk fra SSB viser også at andelen menn blant bioingeniører i spesialisthelsetjenesten kun var på 13 prosent i 2016.

- Det er få gutter som velger utdanning som bioingeniør, så jeg håper at serien kan bidra til at flere gutter velger utradisjonelt. Jeg trives i hvert fall godt på studiet. Det er ålreite forelesere og et veldig bra miljø, sier Bergheim.

- Jeg tror det er viktig for trivselen i arbeidslivet at man har en noenlunde jevn kjønnsfordeling på arbeidsplassen.

Denne oppfatningen understøttes av forskning som viser at jevnere kjønnsbalanse gir bedre arbeidsmiljø og høyere produktivitet.

På spørsmål om hva han tror må til for å øke andelen gutter på bioingeniørstudiet og andre kvinnedominerte studier, svarer Bergheim at han tror det vil kunne være hensiktsmessig å innføre kjønnspoeng på de studiene det gjelder.

- Jeg mener også at det trengs et større fokus på mulige utdanningsvalg allerede på videregående, og at det oppfordres til å velge utradisjonelt – også for gutta.

Tilfeldig studievalg

- Det var egentlig ganske så tilfeldig at jeg valgte bioingeniørstudiet, sier Bergheim. Jeg kom inn på det medisinske sporet mens jeg var i Garden som sanitetssoldat, og fikk lyst til å utdanne meg i den retningen.

Bioingeniørutdanningen var i utgangspunktet ikke mitt førstevalg, men ved et tilfelle når jeg skulle gi blod på Røde Kors i Oslo, kom jeg i prat med blodprøvetakeren som var bioingeniør og dermed endte jeg opp med å omprioritere studievalgene mine.

Hva han vil gjøre etter endt utdanning framtida, er han foreløpig usikker på:

- Jeg ser kanskje for meg å starte innen helse, men tror nok ikke jeg ender opp på et sykehuslaboratorium. Både matteknologi og mikrobiologi virker interessant, og jeg vurderer å gå videre med master innen dette.

Han har imidlertid allerede fått føle på hvordan det er å jobbe på sykehus.

- Jeg har både hatt sommerjobb og praksisperiode på Ullevål sykehus og blitt tatt veldig godt imot der, understreker han.

Meld deg inn og bruk medlemsfordelene

Som medlem i NITO Studentene er du med i Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. For et engangsbeløp på kun 350 kroner er du medlem hele studietiden, og har tilgang til en lang rekke med medlemsfordeler.

- Årsaken til at jeg meldte meg inn i NITO, var i første omgang at jeg fikk en veldig fin kalkulator, sier en lattermild Bergheim.

- Det tok imidlertid ikke så lang tid før jeg fant ut at det også var mange andre fordeler med å være medlem i NITO. Både kursene som tilbys og forsikringsordningene er bra, og jeg vet jo også at NITO tilbyr hjelp med å for eksempel sjekke arbeidskontrakter, forteller han.

- Her på NTNU er NITO veldig flinke til å være synlige på stands.

Han mener det er smart å melde seg inn mens man er student, så får man tidlig nytte av fordelene med medlemskap.

- En god del av studentene på mitt trinn er NITO-medlemmer, avslutter han.