Eide er konsern- og bedriftsgruppeleder i BKK Enotek utenfor Bergen. Hun medgir at det å stå i en omstilling som tillitsvalgt kan by på både frustrasjoner og mindre trivelige situasjoner.

Å ha noen å kunne støtte seg til, som ser det store bildet og komme med tips og råd har vært sentralt i arbeidet med å lykkes i omstillingsprosesser, mener hun. Som da BKK Enotek startet en omstillingsprosess i slutten av 2020.

- Ledelsen i selskapet så behovet for å gjøre justeringer, da markedet ved enkelte lokasjoner endret seg. En omstilling skaper straks usikkerhet og gjerne også fortvilelse hos dem som blir berørt av det, forteller hun.

NITO, en støttespiller i arbeidslivet

Arbeidslivet preges av mange omstillingssituasjoner som stiller store krav til tillitsvalgte. Dette er noe av det vanskeligste en tillitsvalgt skal håndtere i sitt verv. For NITO er det derfor viktig at de tillitsvalgte er trygge i sin rolle.

Når prosessen med en omstilling er under oppseiling, bør NITOs advokater kontaktes. De bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer, og hjelper med å holde digitalt informasjonsmøte hvor strategi og rettigheter blir gjennomgått.

- Ofte er arbeidsgiver mer drilla i slike situasjoner. Hva bør jeg være obs på i møter med ledelsen? Er det arbeidsgiver kommer med rimelig? For meg var det å kunne prate med noen i NITO og bli satt i kontakt med en advokat som kunne gå gjennom alt dette betryggende, sier Eide og fortsetter:

- Sammen med ledelsen gikk vi nøye gjennom bakgrunnen for det som skjer og veien videre, før omstillingsprosessen kunne fortsette. Heldigvis samarbeider vi svært godt med ledelsen og fikk gjennomført det hele på en ryddig måte.

En oppfordring til de uorganiserte

Eide mener at det å ikke være fagorganisert innebærer en risiko.

- Du går glipp av sikkerheten og tryggheten du har ved at noen alltid backer deg og jobber for dine interesser i arbeidslivet, sier hun.

Visste du at med en bedriftsgruppe får dere mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene? Dere vil også ha krav på å bli hørt og komme tidligere inn i prosessen ved omorganiseringer og eventuell nedbemanning på arbeidsplassen. 

Lyst å opprette bedriftsgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Møt våre bedriftsgrupperådgivere

NITO har dedikerte bedriftsgrupperådgivere i alle våre fem regioner. Se hvem de er og hva de kan hjelpe deg med.