fastgiver iug.jpg
Fotomontasje: NITO/IUG/Tanzania Explorer

Ingeniører uten grenser (IUG) bidrar med hands-on-arbeid, prosjekterings- og mulighetsstudier i lav- og mellominntektsland. Frivillige ingeniører og teknologer hjelper skoler og sykehus med å få strøm fra solcelleanlegg, sikrer tilgang til rent vann i lokalsamfunn og bidrar til lokal håndtering og resirkulering av plastavfall.

Andre oppdrag kan være gjennomføring av mulighetsstudier innenfor avfallshåndtering, transportløsninger, eller prosjektering av bygg. Gjennom samarbeid med lokalsamfunn og eiere av de ingeniørfaglige løsningene, bidrar IUG til å skape bærekraftige løsninger i prosjekter verden over.

Klikk her for å støtte IUGs prosjekter

- Det har vært flott å følge utviklingen av en organisasjon som til de grader er tuftet på ingeniører og teknologers engasjement for å bidra til en bedre verden, forteller NITOs spesialrådgiver for internasjonalt arbeid, Marit Stykket.

Som tidligere president i NITO og mangeårig kontaktperson for IUG-NITO-partnerskapet har hun fulgt IUG tett.

Marit Stykket.jpg
Marit Stykket.

- IUG er fortsatt en relativt liten organisasjon, men har samtidig klart å skape seg en solid posisjon innenfor humanitært arbeid. Gjennom et økende antall oppdrag og prosjekter i lav- og mellominntektsland bidrar de til positiv samfunnsutvikling.

- Med sin humanitære ingeniørinnsats løfter IUG fram betydningen teknologi og ingeniørfag har for menneskers muligheter for en bedre hverdag. En slik tilnærming til ingeniørfag varmer et NITO-hjerte. Ingeniører og teknologer har nøkkelkompetanse i arbeidet for å innfri mange av FNs bærekraftsmål, og IUGs prosjekter viser nettopp dette, sier Stykket.

Helt siden etableringen av IUG i februar 2011, har NITO vært en sentral støttespiller for organisasjonen og deres innsats.

Klikk her for å bli medlem i IUG

- Vi ønsker alle engasjerte NITO-medlemmer velkommen til å ta del i arbeidet vårt. Enten du ønsker å bli medlem eller fastgiver, vil vi gjerne ha deg med på laget, sier Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i IUG.

Marianne Nilsen Sturmair.jpg
Marianne Nilsen Sturmair.

Som privatperson er det flere måter å ta del i IUG sitt arbeid. Nilsen Sturmair er opptatt av at IUG skal være en fleksibel organisasjon for ingeniører som bryr seg om verden. 

- For noen gjør livssituasjon og ønske om å være tett på IUG sine prosjekter at man vil være med i en av våre faggrupper, søke om å være med på oppdrag eller engasjere seg i en av våre lokalavdelinger rundt i landet.

- For andre er det riktig å bidra med midler som er med på å muliggjøre bærekraftige prosjekter og støtter den videre utviklingen av IUG som organisasjon, forteller hun.

Nilsen Sturmair ønsker NITO-medlemmer velkomne til å ta del i IUG sitt humanitære arbeid, enten som medlem eller fastgiver.