Uflaks bilde Tryg.jpg

Jostein KLavenes.jpg

- Jeg vil si at NITO Innboforsikring har markedets beste dekning også for uheldige NITO-medlemmer, sier leder for produktutvikling i Tryg Jostein Kalvenes (bildet).

- De fleste av oss vil før eller senere rammes av uflaks, sier Kalvenes. - Du kan være så forsiktig du bare vil. Du kan langt på vei forebygge og gardere deg. Men så skjer det, telefonen slipper ut av hendene og knuser, du setter deg på de dyre brillene eller barnas innefotball-turnering går ut over tv-apparatet…

- Da er et det godt å vite at NITO Innboforsikringer langt på vei dekker ulike former for såkalt uflaks. Kall det gjerne uflaksforsikring, sier Kalvenes.

Fordeler med NITO Innboforsikring

Forsikringen er tilpasset NITO-medlemmer og har Trygs beste dekninger og forsikringsvilkår til en meget gunstig pris.

 • Juridisk rådgivning nytt fra 2023. Forsikringen omfatter inntil fem timer advokatbistand/juridisk rådgivning per år for sikrede i egenskap av privatperson innenfor følgende rettsområder:
  - Familierett
  - Barnerett
  - Arverett
  - Forbrukerkjøp
  - Fast eiendomsforhold
  - Privat kjøp/salg
  - ID-Tyveri
  - Håndverkertvister
  Merk: Bistand gis av LIG sine utpekte advokater og kan være rådgivning, forhandlinger, korrespondanse, utforming av juridiske dokumenter m.v., men ikke sakførsel for domstoler. Det er ingen egenandel.
 • Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, andre skadeinsekter, mus og rotter, inntil 150.000 kr
 • Uflaksskader i og utenfor hjemmet – uten sumbegrensning i Norden
 • Hjelp ved opplevd eller mistanke om identitetstyveri
 • Tyveri av låst sykkel inntil 40.000 kr per skadetilfelle – fra 1.1.23 forbedret til 40.000 kr per sykkel
 • Ansvarsforsikring for drone
 • Reparasjon av knust mobilskjerm – egenandel kun 500 kr
 • El-skader på integrerte hvitevarer – ingen egenandel
 • Plutselig skade på godkjent ladestasjon for bil tilknyttet boligsameie – ingen sumbegrensning eller egenandel

Kjøp NITO Innboforsikring

Kjøp NITO Innboforsikring - student

Det lønner seg med gode medlemsfordeler når store verdier står på spill.

NITO Innboforsikring dekker alt fra små, rare insekter til de alvorligste skadene - også uflaks

- NITO Innboforsikring er en komplett innboforsikring med gode dekninger som er utarbeidet i tett samarbeid med NITO. I tillegg til å omfatte det en innboforsikring skal dekke, som for eksempel brann-, vann- og innbruddsskader, inneholder forsikringen også en svært god uflaksforsikring, identitetstyveri og utleieforsikring for skader som rammer din bolig eller leilighet ved utleie.

- Det er også verdt å nevne at bekjempelse av blant annet skjeggkre og ansvarsforsikring for drone er en del av forsikringen, sier Kalvenes.

Innspill om forsikring fra NITO-medlemmene er viktig

Kalvenes kan fortelle at NITO fortløpende får inn gode innspill fra sine medlemmer om hva de ønsker i en innboforsikring. - Det siste året har det blitt mer aktuelt med «grønne vilkår», altså gode dekninger av miljøvennlige tiltak. Derfor dekker NITO Innboforsikring også skade på ladestasjon for bil tilknyttet sameiet, bolig dekkes uten sumbegrensning og egenandel. Bor du i egen bolig omfattes ladestasjon på samme måte av NITO Husforsikring.

- Det viktigste med en forsikring er at den ivaretar medlemmene om det skulle skje en hendelse som påvirker hverdagen og økonomien ut over det som er vanlig, og det skal NITO Innboforsikring gjøre. Samtidig har den en del dekninger som mange kanskje vil være overrasket over å finne i en innboforsikring, som for eksempel dette med knust mobilskjerm, sier Kalvenes.

Kommer det noe nytt i NITO Innboforsikring?

- Sammen med NITO jobber vi for å lage dekninger som passer for deres medlemmer, og alle tilbakemeldinger vi får fra medlemmene blir vurdert. Mitt inntrykk er at NITO-medlemmene er over gjennomsnittet interessert i gode forsikringer. Det betyr også at de er mer aktive enn de fleste til å spille inn gode forslag til hva de ønsker og mener NITO Innboforsikring skal dekke, sier Kalvenes. Nye endringer har blant annet vært ansvarsforsikring for drone, ubegrenset forsikringssum, avslutter han.