Gå til innhold

NITO Oppland

NITO Oppland er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

29. februar 2024, Norge

Microsoft Teams

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt.

Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Oppland

Isiflo AS
Leder i avdelingen 95917977
Direktoratet for byggkvalitet Avd Gjøvik
Nestleder i avd. 97542824
Innlandet fylkeskommune Eiendom Lillehammer
Avdelingsstyremedlem 95741177
Laje AS Avd Lillehammer
Avdelingsstyremedlem 48215991
Gjøvik kommune
Avdelingsstyremedlem 95273343
Griug AS
Avdelingsstyremedlem 91397579
Sykehuset Innlandet HF Hamar
Avdelingsstyremedlem 95969043

Valgkomite NITO Oppland

Malmberg AS
Leder komite/utvalg 90781019
Metallco Oppland As
Medlem komite/utvalg 95905251
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Medlem komite/utvalg 98811754

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale medlemsgoder