Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hedmark

NITO Hedmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret-NITO-Hedmark-21-22_.jpgBakerst fra venstre: Martin Veland Hoven, William Nilssen, Terje Bråten, Lise-Mette Bekkengen, Else-Berit Stenseth, Ivan Skadsdammen. Foran: Ingrid Gundersen

Avdelingsstyret i NITO Hedmark

Norsk Tipping AS
Leder i avdelingen 91702439
Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger
Nestleder i avd. 90021169
Geno SA Avd Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 92028248
Sykehuset Innlandet HF Elverum
Avdelingsstyremedlem 91664446
HIAS IKS
Avdelingsstyremedlem 95065059
Hamar kommune
Avdelingsstyremedlem 94801255
Høgskolen i Innlandet Hamar
Avdelingsstyremedlem 91518317

Valgkomite NITO Hedmark

Bane NOR Utbygging, Portefølje Midt
Leder komite/utvalg 97114951
Sykehuset Innlandet HF Hamar
Medlem komite/utvalg 91846016
Nor Tekstil AS
Medlem komite/utvalg 41437353