Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hedmark

NITO Hedmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Hedmark avdelingsstyre 2019 web.JPG
Avdelingsstyret i NITO Hedmark, fra venstre: Harald Rygh (leder), William Nilssen (nestleder), Else-Berit Stenseth, Terje Bråten, Kristin Jacobsen, Martin Veland Hoven og Lise-Mette Bekkengen.

Avdelingsstyret i NITO Hedmark

Ringsaker kommune
Leder i avdelingen 41630816
Norsk Tipping AS
Nestleder i avd. 91702439
Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger
Avdelingsstyremedlem 90021169
Geno SA Avd. Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 92028248
Bolig Partner AS Avd Hamar
Avdelingsstyremedlem 41633881
Asplan Viak AS Avd Sandvika
Avdelingsstyremedlem 45022297
Høgskolen i Innlandet Hamar
Avdelingsstyremedlem 91518317

Valgkomite NITO Hedmark

Ringsaker kommune
Leder komite/utvalg 97758602
Sykehuset Innlandet Hamar
Medlem komite/utvalg 91846016

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: