Gå til innhold
Organisasjon

NITO Hedmark

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Hedmark avdelingsstyre 2019 web.JPGAvdelingsstyret i NITO Hedmark, fra venstre: Harald Rygh (leder), William Nilssen (nestleder), Else-Berit Stenseth, Terje Bråten, Kristin Jacobsen, Martin Veland Hoven og Lise-Mette Bekkengen.

Avdelingsstyret i NITO Hedmark

Ringsaker kommune
Leder i avdelingen 41630816
Norsk Tipping AS
Nestleder i avd. 91702439
Glåmdal Hms-Tjeneste Kongsvinger
Avdelingsstyremedlem 90021169
Geno SA Avd. Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 92028248
Bolig Partner AS Avd Hamar
Avdelingsstyremedlem 41633881
Sykehuset Innlandet Hamar
Avdelingsstyremedlem 91846016
Høgskolen i Innlandet Campus Hedmark
Avdelingsstyremedlem 91518317