Gå til innhold
Organisasjon

NITO Møre og Romsdal

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Møre og Romsdal

Molde kommune
Leder i avdelingen 41666699
Volda kommune
Nestleder i avd. 99773370
Helse Møre og Romsdal HF Avd for medisinsk biokjemi Ålesund
Avdelingsstyremedlem 99634376
Fræna kommune
Avdelingsstyremedlem 91302881
NTNU i Ålesund
Avdelingsstyremedlem 48058252
Jotun A/S Avd Ulsteinvik
Avdelingsstyremedlem 91544965
Neas AS Avd Kristiansund
Avdelingsstyremedlem 99223344

Valgkomité NITO Møre og Romsdal

Ålesund kommune
Leder komite/utvalg 95869146
Vard Group AS Avd Søviknes
Medlem komite/utvalg 41162994
Helse Møre og Romsdal HF
Medlem komite/utvalg 92490658
Fræna kommune
Medlem komite/utvalg 41087271