Gå til innhold
NITO-medlemmer i samtale med kaffe Foto: Tom Haga
Organisasjon

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

NITO har 4500 tillitsvalgte tilknyttet bedriftsgruppene. Disse bidrar til et trygt arbeidsliv på din arbeidsplass og er din viktigste medlemsfordel.

Er det bedriftsgruppe på din arbeidsplass?

Dersom dere ikke har bedriftsgruppe går dere glipp av muligheten til å påvirke medlemmenes lønnsutvikling samt eventuell omorganisering og nedbemanning. En bedriftsgruppe vil gi dere langt større gjennomslagskraft enn det dere har som enkeltmedlem.

Opprett bedriftsgruppe nå 

Hva gjør en tillitsvalgt?

Tillitsvalgte i en bedriftsgruppe representerer NITO-medlemmene på arbeidsplassen gjennom samarbeid og forhandlinger med ledelsen.

Gjennom lokale forhandlinger påvirker du medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Gode resultater oppnås gjennom regelmessige møter med ledelsen og synliggjøring av medlemmenes betydning for virksomheten. Du får også mulighet til å delta på viktige møter, kurs og konferanser i regi av NITO.

NITOs tillitsvalgte - 4552 byggeklosser

En bedriftsgruppe består av alle NITO-medlemmene på en arbeidsplass. Medlemmene velger tillitsvalgte som fungerer som et felles talerør overfor bedriftens ledelse. Vi har 1400 bedriftsgrupper over hele landet.

Bedriftsgruppen representerer også medlemmene på NITO-avdelingens årsmøte.

Rettigheter som tillitsvalgt

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Verktøy for tillitsvalgte på Min side (logg inn)

Oversikt over dine medlemmer, reiseregninger, maler og andre verktøy for deg som er tillitsvalgt.

Tillitsvalgtverktøy med i lomma: Slik legger du til snarvei på mobilen

Forholdet til arbeidsgiver

Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver gir grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen.

– Er du bidragende får du større påvirkning. Det er jeg ikke i tvil om!
Eirik Lundbek, leder i privat sektor (NITO kursmagasin)

De fleste bedrifter er medlem i en arbeidsgiverforening. NITO har avtale med arbeidsgiverforeningene. Disse avtalene legger premissene for samarbeidet mellom bedriftsgruppens tillitsvalgte og arbeidsgiver på den enkelte arbeidsplass. Er bedriften din uorganisert, hjelper vi dere med å få på plass en direkteavtale med arbeidsgiver som setter rammene for samarbeidet.

Lyst til å bli tillitsvalgt?

Å være NITO-tillitsvalgt er en unik sjanse til å gjøre en forskjell for andre samtidig som du utvikler din egen kompetanse. Du får et nyttig nettverk og den jobben du gjør betyr en forskjell på arbeidsplassen.

Når jeg så alt som skjedde rundt meg forstod jeg at det kom til å bli omorganiseringer og at viktige beslutninger skulle tas. Jeg tenkte det ville være lurt å være organisert for egen del, men også å ta på seg et verv for å være med å forme prosessen.
Martin Raczkowski - tillitsvalgt ved Politiets IKT-tjenester

Engasjer deg og meld din interesse! Møt opp på bedriftsgruppens årsmøte og still til valg. Har dere valgkomitè; ta kontakt med dem på forhånd og meld ditt kandidatur. 

Det er også mulig å melde seg på grunnopplæring for tillitsvalgte for å lære mer om hva vervet innebærer før du går inn i et verv.

Representerer du NITO?

Vær synlig på arbeidsplassen (krever pålogging)

Ta tillitsvalgtkurs!

Gjennom NITOs tillitsvalgtopplæring får du den kompetansen du trenger som tillitsvalgt. Den gir deg økt kunnskap om strategier, prosesser, forhandlinger, lover og regler. Dette er noe du vil ha nytte av resten av livet. NITO tilbyr kurs over store deler av landet.

Se oversikt over alle våre tillitsvalgtkurs

Tillitsvalgtverktøy med i lomma: Slik legger du til snarvei på mobilen

Å lage en snarvei betyr egentlig bare å lage en hurtigknapp som tar deg direkte til en nettside, i ditt tilfelle - til min bedriftsgruppe. Fremgangsmåten fungerer tilsvarende på alle andre nettsider.

  • Android og Chrome

Åpne Chrome → Åpne en nettside → Alternativer → Legg til på startsiden → Velg navn → Legg til

  • iPhone og  Safari

Åpne Safari → Åpne en nettside → Del → Legg til på Hjem-skjerm → Velg navn → Legg til

Ny som tillitsvalgt?

Tillitsvalgtverktøy og lønnssammenlikning:

Ønsker du å bruke den avanserte lønnssammenlikningen, laste ned statistikkhefter og bruke ekstra tjenester for tillitsvalgte?

Lønnssammenlikning av to utvalg

For tillitsvalgte

Du som er tillitsvalgt har en rekke tillitsvalgtverktøy. Følg med på status over hvor mange og hvem som har svart og registrer lønn for egne medlemmer.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.