Hvordan skaffe rent vann til hele verdens befolkning? Hvordan mette alle på jorda? Hvilken energiform blir ledende om ti år? Hva slags ny oppfinnelse kommer fra deg? Verden trenger flere teknologer!

NITO vil vekke barn og unges interesse for realfag og teknologi. Kompetanse i realfag er viktig, ikke bare for de som skal bli ingeniører, men for alle som skal kunne forstå komplekse problemer i samfunnet.

Et viktig mål for NITO er at flere skal velge høyere utdanning innen ingeniør- og teknologifag.

NITOs politikk innen utdanning og rekruttering

Viktige gjennomslag for NITO 

  • NITO var pådriver for å få teknologi og design inn i norsk skole. Dette kom inn som en del av læreplanene i matematikk, naturfag, kunst og håndverk i 2006. 
  • Teknologi i praksis ble valgfag på ungdomstrinnet i 2013.
  • NITOs fokus på programmering i skolen har bidratt til at dette kommer inn i de nye læreplanene for grunnskolen. 

Historisk har ingeniøryrket gitt både trygge og spennende jobbmuligheter og gjør det fortsatt. NITOs behovsundersøkelse for 2018 viser at behovet for ingeniører øker. 43 prosent av de spurte tror det vil bli ganske eller meget vanskelig å finne kvalifiserte ingeniører de kommende tre årene. I privat og offentlig sektor i alle deler av landet er det gode jobbmuligheter.

Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april. En utdanning innen ingeniørfag eller teknologi er et sikkert valg for framtida.

Hva gjør en ingeniør?

Status realfag i norsk skole

Etter ti år med nasjonale realfagstrategier, er det noe bedring i elevenes prestasjoner i matematikk på barne- og ungdomstrinn.

Til tross for dette er det færre elever som velger realfag på videregående skole. Sammenliknet med i 2016 var det i 2017 nedgang i elevtallet i 13 av 19 programfag innen realfag.

Andelen elever som velger teoretisk matematikk framfor praktisk matematikk på Vg1 gikk ned fra 50,1 prosent i 2016 til 47,7 prosent i 2017.

Det er samtidig en klar kjønnsfordeling på mange av realfagene. Jentene velger biologi, kjemi og matematikk for samfunnsfag i større grad enn guttene. Guttene er i klart flertall på teknologifagene, fysikk og matematikk for realfag.

Spesielt flere jenter bør velge teknologi

- Som ingeniør er det et hav av muligheter: Du kan jobbe i helsesektoren eller politiet, jobbe med samferdsel, it, industri, energi, lista er uendelig. Du er med på å skape samfunnet vi lever i, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

NITO og Markussen er opptatt av at spesielt flere jenter skal velge teknologi- og ingeniørfag.

- På bachelor ingeniørfag er det rundt 20 prosent jenter. Det burde vært flere, rett og slett fordi det er mange smarte jenter der ute som har mye å bidra med i disse fagene. Oppgavene i alle sektorer løses bedre når det er mangfold blant de ansatte, både når det gjelder kjønn, alderssammensetning, etnisk opprinnelse osv.

Dette gjør NITO – samarbeidsavtaler og spennende prosjekter

Jenter og teknologi på Fartsfylt turne

Sammen med NHO driver vi et nasjonalt prosjekt som samordner og intensiverer arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologisk utdannelse. Prosjektet består av en turné med ulike arrangementer og en nasjonal mediekampanje. De første jenter-og-teknologi-arrangementene ble holdt i 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Prosjektet skal bidra til å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger i alle deler av utdanningssystemet. 

Mer om samarbeidsprosjektet Jenter og teknologi

Utforsker gjennom vitensentrene

NITO har samarbeidsavtale med de regionale vitensentrene. Målet er å skape nysgjerrighet rundt realfag og teknologi blant barn og unge, slik at rekrutteringen til real-, teknologi- og ingeniørfagene økes. 

Barnas ingeniørdag er et årlig arrangement på flere vitensentre i slutten av oktober. Unge forskerspirer får her lære hva det vil si å være ingeniør. De får utforske og selv gjøre mange spennende oppgaver, kanskje noe av det samme som skjer på vanlige ingeniørarbeidsplasser. 

Flere av NITOs lokale avdelinger arrangerer familiedager og andre arrangementer i samarbeid med sitt lokale vitensenter. 

Oversikt vitensentre

Ut i verdensrommet – eller styre verdensrommet fra Norge

Målet med samarbeidsavtalen med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) er å initiere og gjennomføre tiltak for å styrke rekrutteringen til real- og ingeniørfagene. En viktig del av dette er også tiltak for å styrke rekrutteringen av jenter. Det er fascinasjonen for alt som har med verdensrommet å gjøre som her er utgangspunktet.

Lær mer om NAROM

Sommerskole gjennom Forskerfabrikken

NITO er sponsor for et pilotprosjekt, der Vitensenteret Innlandet og Forskerfabrikken samarbeider om sommerskole for elever på Gjøvik. Forskerfabrikken har tilbud om sommerskole over store deler av landet. 

Lær om Forskerfabrikken

Spill Kahoot! 

NITO har samarbeidsavtale med Kahoot! som er en læringsplattform basert på spill. Skoler over hele verden bruker Kahoot i undervisningen, og vi er også mange som benytter Kahoot i sosiale sammenhenger.

Kahoot! bistår NITO med å lage kahooter til bruk på sentrale arrangementer, som for eksempel markeringen av Kvinnedagen 8. mars. 

Annerledes camping med TENK Tech Camp 

NITO er sponsor for TENK Tech Camp for jenter, et spennende og annerledes undervisningsopplegg som arrangeres ved Teknisk museum i Oslo. Jenter fra ulike klassetrinn møtes over flere dager. Her utforskes det hva teknologi og realfag kan by på.

Blir med på TENK Tech Camp

Fagnettverket NITO Skole

NITO organiserer ca 650 lærere på landsbasis og er en av landets største lærerorganisasjoner i skoleverket. Vi arbeider med spørsmål av særlig interesse for medlemmer i undervisningsstillinger på yrkesfaglige program og fagskoler. Vårt mål er å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes kompetanse som pedagoger og tilrettelegger for kompetanseutvikling.

Fagnettverket er for ingeniører og pedagoger organisert i NITO og som jobber i undervisningsstillinger.

Bli med i NITO Skole 

NITO Studentene

Dette er studentorganisasjonen for master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. NITO Studentene er representert på de aller fleste studiesteder. Det tilbys en rekke arrangementer for denne gruppen. NITO-studentene er i mange tilfeller rollemodeller for andre unge som skal velge utdanning.

Derfor bør du bli student-medlem i NITO

Aktuelle ressurser

Velg riktig – ta utdanningstesten

Realfagsrekruttering: Verktøy for lærere og elever

Ung.no: Utdanningsmuligheter, studiefinansiering med mer

Samordna opptak: Oversikt over utdanninger

Søknadsskjema på Samordna opptak

NITOs politikkområde utdanning og rekruttering

ingeniørutdanning.jpg