Historisk har ingeniøryrket gitt både trygge og spennende jobbmuligheter og gjør det fortsatt. NITOs behovsundersøkelse for 2022 viser at behovet for ingeniører øker. Nesten 70 prosent av arbeidsgiverne tror det kommer til å være vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for framover.

I privat og offentlig sektor i alle deler av landet er det gode jobbmuligheter. Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april. En utdanning innen ingeniørfag eller teknologi er et sikkert valg for framtida.

Kompetanse i realfag er viktig, ikke bare for de som skal bli ingeniører, men for alle som skal kunne forstå komplekse problemer i samfunnet.

Hvordan skaffe rent vann til hele verdens befolkning? Hvordan mette alle på jorda? Hvilken energiform blir ledende om ti år? Hva slags ny oppfinnelse kommer fra deg? Verden trenger flere teknologer!

Et viktig mål for NITO er at flere skal velge høyere utdanning innen ingeniør- og teknologifag. For å få dette til må det gjøres en innsats gjennom hele utdanningsløpet. NITO vil vekke barn og unges interesse for realfag og teknologi.

NITOs politikk innen utdanning og rekruttering

Viktige gjennomslag for NITO 

  • NITO var pådriver for å få teknologi og design inn i norsk skole. Dette kom inn som en del av læreplanene i matematikk, naturfag, kunst og håndverk i 2006. 
  • Teknologi i praksis ble valgfag på ungdomstrinnet i 2013.
  • NITOs søkelys på programmering i skolen har bidratt til at dette kommer inn i de nye læreplanene for grunnskolen.

Hva gjør en ingeniør?

Rekruttering til realfag og teknologi – dette gjør NITO

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Det er behov for en ny og gjennomgående teknologi- og realfagssatsning for økt samhandling mellom skole, utdanning og arbeidsliv. Nå mobiliserer NITO, Abelia, IKT-Norge, LO, Tekna og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering til felles innsats for å møte kompetansebehovet og øke rekrutteringen gjennom satsningen STEM for framtida. Målet er å arbeide for å styrke teknologi- og realfagene i grunnskolen og videregående skole. Vi vil bedre rammevilkårene for de teknologitunge utdanningene i høyere utdanning og legge til rette for økt samarbeid mellom skole, utdanning og arbeidsliv. Prosjektet er i startgropa, og flere detaljer vil komme.

Samarbeidsavtale med vitensentrene

NITO har en samarbeidsavtale med de regionale vitensentrene. Avtalen bygger på felles mål om å fremme interesse for og nysgjerrighet rundt realfag og teknologi blant barn og unge, med hensikt å øke rekrutteringen til real, teknologi- og ingeniørfagene.

Barnas ingeniørdag er et årlig arrangement i slutten av oktober. Her får unge forskerspirer lære hva det vil si å være ingeniør og de mange spennende oppgavene de jobber med innenfor teknologi.

Flere av NITOs lokale avdelinger arrangerer familiedager og andre arrangementer i samarbeid med sitt lokale Vitensenter.

Samarbeidsavtale med Andøya Space Education

NITO og Andøya Space Education (tidligere NAROM) inngikk en samarbeidsavtale i 2018. Målet med avtalen er å Initiere og gjennomføre tiltak for å styrke rekrutteringen til realfagene og til ingeniørfagene, samt tiltak for å styrke rekrutteringen av jenter.

Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er et nasjonalt prosjekt som jobber for å få flere jenter til å velge teknologi og realfag. En kampanje bestående av turné og arrangementer og en nasjonal mediekampanje. Ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger i alle deler av utdanningssystemet som kan påvirkes.

TENK Tech Camp

NITO er nasjonal sponsor for TENK Tech Camp for jenter, som årlig blir arrangert i august i Oslo, Trondheim og Bergen. Målet er at flere jenter skal få øynene opp for hva som ligger av muligheter innen teknologi og realfag.

Fagnettverket NITO Skole

NITO organiserer ca 650 lærere på landsbasis og er en av landets største lærerorganisasjoner i skoleverket. Vi arbeider med spørsmål av særlig interesse for medlemmer i undervisningsstillinger på yrkesfaglige program og fagskoler. Vårt mål er å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes kompetanse som pedagoger og tilrettelegger for kompetanseutvikling.

Fagnettverket er for ingeniører og pedagoger organisert i NITO og som jobber i undervisningsstillinger.

Bli med i NITO Skole 

NITO Studentene

Dette er studentorganisasjonen for master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. NITO Studentene er representert på de aller fleste studiesteder. Det tilbys en rekke arrangementer for denne gruppen. NITO-studentene er i mange tilfeller rollemodeller for andre unge som skal velge utdanning.

Derfor bør du bli student-medlem i NITO

Aktuelle ressurser

Velg riktig – ta utdanningstesten

Realfagsrekruttering: Verktøy for lærere og elever

Ung.no: Utdanningsmuligheter, studiefinansiering med mer

Samordna opptak: Oversikt over utdanninger

Søknadsskjema på Samordna opptak

NITOs politikkområde utdanning og rekruttering

ingeniørutdanning.jpg