Benjamin.jpg
Benjamin Hagen.

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Benjamin Hagen stiller til valg som politisk nestleder i NITO Studentene.

Hva studerer du?

Industriell økonomi med spesialisering i automasjon og elektronikkdesign ved UiS.

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg vil ta politiske grep som kan gjøre industrien mer miljøvennlig. Alt fra klimavennlige bygg til bærekraftig matproduksjon.

Finansiering av ingeniørstudiene er også en viktig sak for meg. Jeg vil jobbe for at universitetene har midlene de trenger, slik at studentene får en helhetlig og god utdanning.

Velferdspolitikk er viktig. Man skal kunne klare seg økonomisk som fulltidsstudent. Jeg vil også jobbe for at universitetene i større grad tar ansvar og tar vare på studentenes mentale helse.

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg ønsker å samarbeide tett med andre organisasjoner som representerer studenter, for eksempel NSO, og søre for at interessene til studentene blir hørt og tatt på alvor.

Det er også viktig å få innspill fra lokallagene og høre hvilke utfordringer de møter på campus. Jeg vil satse på det fysiske læringsmiljøet og at tillitsvalgte på campus har de verktøyene de trenger for å lykkes.

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

Sammen er vi sterke og man står ikke alene som medlem i NITO Studentene. Som medlem får man tilgang på en rekke faglige og sosiale arrangementer og man får mulighet til å bygge et stort nettverk.