Gustav.jpg
Gustav Vestlie.

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Gustav Vestlie stiller til valg som leder i NITO Studentene.

Hva studerer du?

Marin logistikk og økonomi ved Høgskolen i Molde, campus Kristiansund.

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg ønsker å jobbe for økt finansiering av ingeniør- og teknologiutdanningen, som vil skape bedre struktur og kvalitet i høyere utdanning og praksis.

Jeg vil også jobbe for å synliggjøre studentene sine interesser i nasjonal og internasjonal energipolitikk. Det er viktig å tilrettelegge for at lokallagene får eierskap til politikken. 

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg er lidenskapelig opptatt av å kunne formidle studentenes interesser i møte med departementene, politikere og andre organisasjoner. Samtidig ønsker jeg å skape ekte engasjement og glede for alle studentmedlemmene via digitale og fysiske arrangementer.

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

Da er man en del av en stor studentorganisasjon som består av 15.000 medlemmer fordelt på 24 lokallag. NITO Studentene er en arena for utvikling, kunnskapsbygging, sosialisering og nettverking. Det beste med NITO er folka.