LinnRObin.png
Linn Robin Andersen. 

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Nåværende studentleder i NITO, Linn Robin Andersen, stiller til gjenvalg.

Hva studerer du?

Satellitteknologi ved UiT campus Narvik.

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg ønsker å få til flere regionale samlinger for lokallagene, slik at flere skal få kjenne på samholdet og få et nettverk i organisasjonen.

Det er også viktig å synliggjøre NITO Studentenes arbeid innad i organisasjonen til tillitsvalgte og ansatte, med et langsiktig mål om at studentene skal få stemmerett i hovedstyret. 

Jeg ønsker også å gi flere tillitsvalgte muligheten til å delta på sentrale konferanser. Konferansene er et viktig sted for opplæring og nettverksbygging, og jeg mener at enda flere tillitsvalgte burde få muligheten til å delta på dette.

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg kan være en sterk politisk stemme for alle medlemmene i organisasjonen, samtidig som jeg ønsker å skape møteplasser for de tillitsvalgte. Jeg ønsker også å forsterke studentenes posisjon innad i NITO.

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

Man bør melde seg inn i NITO Studentene fordi vi har et utrolig godt tilbud, både faglig og sosialt. Vi er en støttespiller for studentene i overgangen til arbeidslivet. Jeg mener også at man bør bli tillitsvalgt fordi man får et stort nettverk og en unik erfaring som kan være til hjelp senere i arbeidslivet.