Martin1.jpg

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Martin Dean stiller til valg som politisk nestleder i NITO Studentene.

Hva studerer du?

Informatikk og datasikkerhet ved UiB.

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg ønsker å styrke tilbudet innen karriererådgivning på videregående skole, men også i høyre utdanning og videreutdanning.

I pandemien har vi sett at studentene har klart å følge med på den digitale undervisningen. Jeg ønsker å bedre digitaliseringen og undervisningen på skolene, det finnes mange flere muligheter.

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg vil jobbe hardt for å forbedre studiehverdagen best mulig og utvikle kurs som gjør overgangen til arbeidslivet enklere.

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

NITO Studentene hjelper deg i studiehverdagen og man får gode tips og råd til hvordan man kan forberede seg til arbeidslivet. Som medlem får du veiledning, rådgivning, kurs og ikke minst et veldig stort nettverk.