Helene.jpg
Helene Gundersen.

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Helene Gundersen stiller til valg som leder i NITO Studentene.

Hva studerer du?

Bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg vil jobbe for det våre medlemmer bryr seg om. Jeg er opptatt av de sakene som i dag står på arbeidsprogrammet, og jeg vil derfor prioritere det.

En sak jeg virkelig brenner for er finansieringen av ingeniørstudier, som jeg mener bør gjenspeile studienes reelle kostnader. Jeg vil jobbe for å bedre undervisningskvaliteten på studiene og en sterkere likestilling i samfunnet, spesielt i akademia.

Organisatorisk ønsker jeg å jobbe enda mer med lokallagene, så de får det de trenger og føler seg hørt. I tillegg ønsker jeg å jobbe for en tettere dialog med resten av NITO og hovedstyret.

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg vil jobbe for at studentmedlemmene og alle lokallagene får den støtten de trenger for å lykkes. Som leder vi jeg være synlig på campus og for våre medlemmer. Jeg vil også vise at NITO Studentene har sterke og viktige meninger, og det vil jeg formidle direkte til politikere, NITO og andre.

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

NITO Studentene taler din sak og er din støttespiller i studiehverdagen. Det er viktig å være fagorganisert og sammen står vi enda sterkere.

Man får også gode tilbud på forsikringer, faglige kurs og kræsjkurs. Det arrangeres også mange sosiale arrangementer og man får mulighet til å bygge nettverk.