Line.jpg
Line Therese Hauglum.

21.-24. april arrangerer NITO Studentene landsmøte og nytt sentralstyre skal velges.

Line Therese Hauglum stiller til valg som leder i NITO Studentene.

Hva studerer du?

Branningeniør og K-HMS-ingeniør ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund.

Hvilke saker ønsker du å jobbe med i sentralstyret?

Jeg ønsker å skape et tettere og sterkere samarbeid på tvers i organisasjonen og gjøre det enklere å være tillitsvalgt. Som nåværende organisatorisk nestleder har jeg også et brennende engasjement for det organisatoriske arbeidet, og jeg synes det er viktig at vi fortsetter å bygge organisasjonen vår videre. 

Jeg ønsker også å vise fram alle mulighetene man har ved å studere noe innenfor ingeniør- og teknologifag, for det er jo så utrolig mange kule studier og jobber der ute.

Noe av det aller viktigste jeg vil jobbe med er at alle blir sett, hørt og føler seg inkludert i fellesskapet. Alle skal få en like positiv erfaring som jeg har hatt ved å være tillitsvalgt i NITO Studentene.

Hva kan du gjøre for studentmedlemmene i NITO?

Jeg vil sørge for at alle våre studentmedlemmer får en så god studietid som mulig, og da må vi fortsette å utvikle medlemstilbudet vårt. Mye av kontakten med studentmedlemmene er via lokallagene, og da er det viktig at tillitsvalgte får riktig opplæring og støtte. Det er også viktig at vi er synlige for studentene, både på campus og i sosiale medier. 

Hvorfor bør man melde seg inn i NITO som student?

Fordi man får mye igjen for et medlemskap, og det er egentlig bare dumt å ikke bli medlem når man betaler så lite. Dersom man er tillitsvalgt, får man delta på konferanser og bygge et stort nettverk.