Alle de 12 ansatte i Ocean Infinity.ai i Kristiansand er under 36 år og organisert i NITO.

Bedriften er spesielt opptatt av å utvikle produkter tilpasset det grønne skiftet. De jobber med industriell autonomi, som i deres hverdag for eksempel innebærer fjernkontroll av trucker, terminaltraktorer og løftekraner. De brenner for å gjøre logistikk enklere og grønnere.

Ser fram til å spise egendyrket mat 

Det er ikke bare jobben som har et grønt fokus, også bedriftskulturen preges av grønn omstilling og miljøengasjement.

- I forbindelse med markeringen av World earth day plantet vi grønnsaker selv, for å fylle på salatbaren i kantina vår. Initiativet ble tatt av selskapet og vi synes dette falt veldig godt inn i kulturen og miljøet på arbeidsplassen. Vi heiv oss på, og ser fram til å spise egendyrket mat, forteller Nikolai Persen. Han er tillitsvalgt og leder i bedriftsgruppa, som består av åtte ansatte.

Det er sådd salat, agurk og tomat i kontorlandskapet. Utenfor kontorvinduene spirer og gror det i bedriftens grønnsakskasse.

nicole og nicolai listefoto.jpg

- Vi er en aktiv bedriftsgruppe som finner på mye, så ideen om å dyrke egen mat på kontoret gjorde vi alvor av. Det ser ut til å funke og er noe vi oppfordrer alle andre bedrifter til å gjøre, sier Nicole Shevchenko.

- Gjennom bedriftsgruppa har vi flere arrangementer. For eksempel er vi ute og spiser sammen en gang i måneden, skyter styremedlem Andreas Kvalbein Fjetland inn.

 Stor omorganisering

- Høsten 2021 ble RedRock.AI, som vi het den gangen, en enda større bedrift. Med det fikk vi også flere unge ansatte. Dette ga oss økt behov får å danne egen bedriftsgruppe, slik at vi kunne fokusere mer på de ansattes interesser, forklarer Persen.

- Kort tid etter ble vi kjøpt opp av Ocean infinity, et globalt selskap. Vi gledet oss over oppkjøpet og mulighetene det ga, men vi var selvfølgelig også spente på hvordan det skulle bli å være del av en større utenlandskeid bedrift, sier Shevchenko.

- Vi er en ung gjeng som ikke har erfaring med oppkjøp. Med organisasjonsendringene som kom var det en fordel å ha bedriftsgruppe. Vi fikk et tydeligere nettverk og kunne lettere ha dialog med ledelsen. Det å ha bedriftsgruppe har gitt oss økt trygghet og bedre fellesskap, sier Persen. 

- Vi jobber sammen om forbedringer. Det kan være små ting med ansatte, arbeidskontrakter, vilkår, hvordan jobber organiseres og hva som gjør det godt for oss å gå på jobb hver dag, sier Fjetland.

Hjelp til å se helhetlig

Persen understreker viktigheten av å ha fagorganisasjonen NITO i ryggen. - En ting vi får hjelp av fra NITO sentralt er å fremme våre ønsker formelt på en positiv måte. Om det er ting vi ikke er så fornøyd med, må vi være konstruktive og foreslå løsninger som forbedrer situasjonen.

- Vi kommer ikke langt med bare å klage. Vi er opptatt av å ha god dialog og bidra til samarbeid på alle nivåer i bedriften, forklarer han.

- Det handler om å dele informasjon uten å bli misforstått, slik at vi beveger i oss i en retning som er god både for ansatte og ledelse. NITO sentralt hjelper oss med å se og bedre forstå det store bildet, sier Fjetland.

Saken fortsetter under bildet. 

nicole og nikolai ute.jpg

Legger til rette for master-studenter

- Ocean Infinity.ai ønsker å vokse, og når flere ingeniører og teknologer ansettes skal vi påse at også de blir inkludert i bedriftsgruppa, sier Persen. 

En spesiell studentsatsing en del av ekspansjonsplanen.

- Vi har for tiden tre master-studenter som jobber for oss. En er fulltidsansatt og de to andre blir ansatt når de er ferdige med utdanningen sin, noe vi gleder oss til, sier Shevchenko. 

Alle ingeniørene i bedriftsgruppa har tidligere vært NITO-studenter.

- Gjennom å være studentmedlem i NITO forstod vi hvor viktig det er å være fagorganisert. Dessuten bringer det med seg mange gode fordeler du kan dra nytte av både i arbeidslivet og privat, sier Fjetland.

- Det er på mange måter gøy å være student, men arbeidslivet byr på et helt annet «game». Hver dag må du bidra til bedriftens inntjening og du har gjerne stort ansvar. Arbeidstakerrettigheter er noe vi ikke kan ta for gitt. Gjennom NITO-medlemskapet sikrer vi en tryggere hverdag for oss alle, avslutter Persen.