– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor brøt vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Nå er det opp til riksmekleren å bistå partene med å finne en løsning. Fristen for å bli enige i mekling er midnatt torsdag 23. mai. 

Dersom meklingen i staten ikke fører frem, vil rundt 1240 medlemmer i NITO og Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik fredag 24. mai. 

– Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag forsinkes, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Her kan det bli streik

Akademikerne tar ut medlemmer i disse virksomhetene hvis meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem: 

  • Arbeidstilsynet
  • Finansdepartementet
  • Kripos
  • Landbruk- og matdepartementet
  • Mattilsynet
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Oslo Politidistrikt (OPD)
  • Samferdselsdepartementet
  • Statens jernbanetilsyn

Medlemmer som er tatt ut i streik, har fått beskjed om dette direkte. Medlemmer som ikke er tatt ut i streik i første fase, kan tas ut i en senere fase. Opptrapping av streiken varsles med fire dagers varsel.

Vil unngå å ramme tredjepart

Kristian Botnen.jpg
Kristian Botnen, leder av NITO Stat

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og at vi fortsatt skal ha vår egen avtale i staten. Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell. Det er viktig for oss at alle lønnsmidlene fordeles ut til virksomhetene, sier Kristian Botnen (bildet), leder av NITO Stat.

– Streik er vårt hardeste virkemiddel. Det har konsekvenser for samfunnet og vi bruker det bare når vi ikke kan forsvare andre løsninger, sier Botnen.

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes.

– Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag bli forsinket, sier Nordli.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten

– Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Nordli.

Se også: