24. mai kl 07:40: Det blir streik i staten - en streik skapt av staten selv.

Det er innspurt i meklingen i staten fram mot fristen midnatt torsdag 23. mai. Samme dag som fristen går ut varsler Akademikerne at ytterligere 694 medlemmer vil gå ut i streik fra mandag 27. mai hvis ikke meklingen fører til en løsning.

Her kan det bli streik

Dersom meklingen i staten ikke fører frem, vil rundt 1240 medlemmer i NITO og Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik fredag 24. mai, og ytterligere 694 fra mandag 27. mai.

Akademikerne tar ut medlemmer i disse virksomhetene hvis meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem: 

 • Arbeidstilsynet
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (fra 27. mai)
 • Direktoratet for medisinske produkter (fra 27. mai)
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet (fra 27. mai)
 • Kripos
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo Politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Medlemmer som er tatt ut i streik, har fått beskjed om dette direkte. Medlemmer som ikke er tatt ut i streik i denne omgang, kan tas ut i en senere fase. Opptrapping av streiken varsles med fire dagers varsel.

Vil unngå å ramme tredjepart

Kristian Botnen.jpg
Kristian Botnen, leder av NITO Stat

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og at vi fortsatt skal ha vår egen avtale i staten. Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell. Det er viktig for oss at alle lønnsmidlene fordeles ut til virksomhetene, sier Kristian Botnen (bildet), leder av NITO Stat.

– Streik er vårt hardeste virkemiddel. Det har konsekvenser for samfunnet og vi bruker det bare når vi ikke kan forsvare andre løsninger, sier Botnen.

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes.

– Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag forsinkes, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

– Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Nordli.

Se også: