Gå til innhold

Hvordan løser vi kompetansebehovet i energisektoren framover?

Partene i Energiavtale I og II har etablert et partssammensatt utvalg for å se nærmere på kompetansesituasjonen for energibransjen. Les deres rapport om status og framtidsutsikter for kompetansedekningen i energibransjen:

Saker om lønnsoppgjør NITO Samfunnsbedriftene


Se alle saker om lønnsoppgjør Samfunnsbedriftene
Per Ole Hansen

Per Ole Hansen

Spesialrådgiver/Fagansvarlig energi