Gå til innhold

Se opptak fra 31.8.2023: Årets lokale forhandlinger i NITO Energi/Samfunnsbedriftene

  • Årets lokale forhandlinger med gode tips og råd
  • Hva ligger i at forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av bedriftens økonomiske forhold?
  • Grunnleggende elementer innen forhandlingsteknikk

Med Per Ole Hansen, fagansvarlig NITO Samfunnsbedriftene 

Hvordan løser vi kompetansebehovet i energisektoren framover?

Partene i Energiavtale I og II har etablert et partssammensatt utvalg for å se nærmere på kompetansesituasjonen for energibransjen. Les deres rapport om status og framtidsutsikter for kompetansedekningen i energibransjen:

Per Ole Hansen

Per Ole Hansen

Spesialrådgiver/Fagansvarlig energi
Ida Engen

Ida Engen

Seniorrådgiver

Er 70 det nye 50? Hvordan få folk til å stå lenger i jobb

  • Hvorfor er det viktig at eldre arbeidstakere står lengre i arbeid?
  • Hva skal til for at flere vil fortsette lengre?
  • Gode senkarrierer og kompetanseutvikling for voksne

Se videoklipp og refleksjonsoppgaver hos samfunnsbedriftene.no:

Hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid? 

Saker om lønnsoppgjør NITO Samfunnsbedriftene


Se alle saker om lønnsoppgjør Samfunnsbedriftene