Fra 2022 ble rettighetene for boligkjøper skjerpet gjennom større informasjonsplikt fra selgers side.

Finn din takstingeniør

Skal du selge bolig trygger du din egen situasjon gjennom en tilstandsrapport utført av en takstingeniør.

Gunnar Mårdalen.JPG

- Du er ikke pålagt å ha en tilstandsrapport, men det gjør det mye tryggere når du skal selge boligen, sier takstingeniør Gunnar Mårdalen (bildet).

- Gjennom en tilstandsrapport utført av en godkjent takstingeniør får du en objektiv og faglig vurdering av din bolig som gjør deg tryggere ved en eventuelt tvist etter salg. 

Han mener at rapporten minsker sjansen for at det oppstår situasjoner der kjøper kan påberope erstatning for feil og mangler.

- En tilstandsrapport belyser for kjøperen mulige feil og mangler ved boligen som vedkommende skal gjøre seg kjent med. Kjøper plikter å sette seg inn i rapporten og kan ikke komme i ettertid å hevde at han eller hun ikke kjente til forhold som er beskrevet i rapporten, sier Mårdalen.

Mange takstingeniører er medlem av NITO. Er du NITO-medlem får du ti prosent rabatt på tjenesten når du velger en av disse når du skal selge bolig.