Gå til innhold

NITO Innlandet øst

NITO Innlandet øst er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

4. juni 2024, Norge

Streaming

12. juni 2024, Norge

Streaming

 

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret-NITO-Hedmark-2023_.jpgFra venstre: Lise-Mette Bekkengen, Frantz Olaissen, William Nilssen, Terje Bråten, Else-Berit Stenseth, Steinar Hagelund, Ingrid Gundersen.

Avdelingsstyret i NITO Innlandet øst

Norsk Tipping AS
Leder i avdelingen 91702439
Glåmdal HMS-tjeneste Kongsvinger
Nestleder i avd. 90021169
Geno SA Avd Hovedkontor
Avdelingsstyremedlem 92028248
Sykehuset Innlandet HF Elverum
Avdelingsstyremedlem 91664446
HIAS IKS
Avdelingsstyremedlem 95065059
Hamar kommune
Avdelingsstyremedlem 94801255
Mattilsynet Region Øst Avd Glåmdal og Østerdal Lokasjon Elverum Kirkeveien
Avdelingsstyremedlem 93688053

Valgkomite NITO Innlandet øst

Bane NOR Drift og vedlikehold, Bane, Område Nord Hamar
Leder komite/utvalg 97114951
GIVAS IKS
Medlem komite/utvalg 92417480
Nor Tekstil AS
Medlem komite/utvalg 41437353

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året:

Lokale nettverk