Lokal faggruppe NITO IKT Hordaland

 (leder)

Medlemmene i arbeidsgruppen jobber til daglig med IT i ulike virksomheter, privat og offentlig. Gruppa vil bidra til å skape møteplasser med bra faglig innhold, og har fokus på å bygge nyttige faglige nettverk. Medlemmer i andre NITO-avdelinger er velkommen til å delta på arrangementene.

Vi planlegger to til fire temamøter i året. Har du innspill til tema er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Som NITO-medlem er du velkommen til å melde deg gratis inn i fagnettverket  NITO IKT. Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på aktuelle temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

     

    Les mer om NITO IKT