Trond Markussen og Vidar HelgesenNITO-president Trond Markussen og klima- og energiminister Vidar Helgesen på NITOs konferanse Intelligent bærekraft som ble arrangert 10. oktober 2017.

Rapport: Grønn ingeniørkunst

Et utvalg av NITOs medlemmer er spurt om hvordan de ser på miljøutfordringene, om de har forslag til hvordan disse kan løses og hva Norge bør satse på i årene som kommer. Temaene har blitt avsjekket med solide fagmiljøer som TØI og NTNU. Flertallet mener at vi allerede i dag har gode teknologiske løsninger som kan tas i bruk, blant annet innen transport og landbruk.

Gode forutsetninger

Markussen mener at norske ingeniører og norske bedrifter har gode forutsetninger for å sitte i førersetet i det videre arbeidet med teknologi som bidrar til miljøvennlige løsninger. Han trekker fram at Norge er et ypperlig sted for å skape og teste ut nye løsninger.

- Norge er det perfekte «test site» for en rekke teknologiselskaper. Vi har god IKT-infrastruktur, gjennomsnittsnordmannen er både teknologisk kompetent og er tidlig ute med ny teknologi, og både privat og offentlig sektor er langt framme i digitaliseringen. Det er en grunn til at Elon Musk ofte er på Norgesbesøk. Norge er et av de landene med den største tettheten av elbiler i verden. Tesla har med andre ord et stort marked i Norge. På tross av at alle bilene produseres i California, er amerikanerne langt unna å gjennomføre det vi klarer her.

Rapporten er en viktig del av NITOs arbeid med å fremme ingeniørers og teknologers rolle i det grønne skiftet.

- NITO ønsker med rapporten å vise konkrete klima- og miljøtiltak som kan gjennomføres innenfor ulike sektorer i Norge. Samtidig vil vi skissere hva ingeniører og teknologier oppfatter som viktige satsingsområder for at samfunnet skal bli mer bærekraftig, sier Markussen.

Se lanseringen under arrangementet "Intelligent bærekraft":