Gå til innhold
Politikk

Grønn ingeniørkunst

- Ingeniører har stor tro på at teknologi vil løse mange av miljøutfordringene vi står i. Det skjer mye spennende, blant annet innen kunstig intelligens, som forhåpentligvis vil hjelpe oss med god analyse av hvordan vi bruker ressurser på best mulig måte, sier Trond Markussen i forbindelse med at NITO legger fram rapporten «Grønn ingeniørkunst». Les rapporten og se video fra lanseringen.

Trond Markussen og Vidar HelgesenNITO-president Trond Markussen og klima- og energiminister Vidar Helgesen på NITOs konferanse Intelligent bærekraft som ble arrangert 10. oktober 2017.

Rapport: Grønn ingeniørkunst

Et utvalg av NITOs medlemmer er spurt om hvordan de ser på miljøutfordringene, om de har forslag til hvordan disse kan løses og hva Norge bør satse på i årene som kommer. Temaene har blitt avsjekket med solide fagmiljøer som TØI og NTNU. Flertallet mener at vi allerede i dag har gode teknologiske løsninger som kan tas i bruk, blant annet innen transport og landbruk.

Gode forutsetninger

Markussen mener at norske ingeniører og norske bedrifter har gode forutsetninger for å sitte i førersetet i det videre arbeidet med teknologi som bidrar til miljøvennlige løsninger. Han trekker fram at Norge er et ypperlig sted for å skape og teste ut nye løsninger.

- Norge er det perfekte «test site» for en rekke teknologiselskaper. Vi har god IKT-infrastruktur, gjennomsnittsnordmannen er både teknologisk kompetent og er tidlig ute med ny teknologi, og både privat og offentlig sektor er langt framme i digitaliseringen. Det er en grunn til at Elon Musk ofte er på Norgesbesøk. Norge er et av de landene med den største tettheten av elbiler i verden. Tesla har med andre ord et stort marked i Norge. På tross av at alle bilene produseres i California, er amerikanerne langt unna å gjennomføre det vi klarer her.

Rapporten er en viktig del av NITOs arbeid med å fremme ingeniørers og teknologers rolle i det grønne skiftet.

- NITO ønsker med rapporten å vise konkrete klima- og miljøtiltak som kan gjennomføres innenfor ulike sektorer i Norge. Samtidig vil vi skissere hva ingeniører og teknologier oppfatter som viktige satsingsområder for at samfunnet skal bli mer bærekraftig, sier Markussen.

Se lanseringen under arrangementet "Intelligent bærekraft":

Publisert: Sist oppdatert: