Rapport: Ingeniørbehov i grønne næringer

NITO-president Trond Markussen overrekker rapporten til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Menon Economics har på oppdrag fra NITO kartlagt ingeniørbehovet fram mot 2030 innen tre sentrale energinæringer; havvind, hydrogen og batterier. I rapporten tallfester de dette til å være opp mot 6.000 i denne perioden.

Rapporten bruker ulike scenarier for næringene, og snaut 6.000 er tallet som framkommer i et vekstscenarie.

Samtidig påpeker rapporten at disse næringene er i en tidlig fase og at mangelen på ingeniører kan bli enda større utover 2030 dersom det ikke tas grep nå. Det tar tid å utdanne ingeniørene og disse arbeidsplassene kommer dessuten på toppen av et stort udekket ingeniørbehov i andre næringer.

Kompetanse er avgjørende

Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for disse næringene nå i oppstartsfasen. Derfor er det viktig at næringsliv, akademia og fagorganisasjoner samarbeider for å sikre tilstrekkelig ingeniørkompetanse i det som kan bli viktige grønne vekstnæringer for Norge i framtiden.

NITO har overrakt rapporten til Olje- og energiminister Terje Aasland.