En undersøkelse gjort av NITO viser at rundt 43 prosent av ingeniører som jobber med eller har kunnskap om vann og avløp i norske kommuner mener det er en risiko for kritiske hendelser i forbindelse med vann- og avløpsnettet i sin kommune. 

Kritiske hendelser kan for eksempel innebære forurenset drikkevann, rørbrudd, lekkasjer og sabotasjer. 

- Dette må tas på alvor

- Folk kan i verste fall bli syke av drikkevannet, dersom ledningsnettet ikke er i god stand, sier visepresident i NITO, Kjetil Lein. 

En av fire av de spurte ingeniørene mener at det foreligger forslag til forbedring av vann- og avløpsnettet som ikke blir fulgt opp av politikerne i kommunen.

Dette bekymrer blant annet vann- og avløpsingeniør i Eidsberg kommune, Gro Gaarder.

- Det har alltid forundret meg at politikerne gir mye oppmerksomhet og feirer med snorklipping av en ny vei. Når en ny vannledning legges er det derimot ingen feiring eller oppmerksomhet rundt det, sier Gaarder. 

- Jeg tror dessverre at det er mer populært å åpne en vei eller skole enn å bevilge penger til vann og avløp. Rør- og vannledninger ligger under bakken og er ikke noe folk tenker eksiterer, legger Lein til. 

- Ikke ta rent vann forgitt 

Gaarder tror at folk flest tar rent vann for gitt, og at det derfor snakkes lite om i politikken. 

- Vi er avhengige av et godt vann- og avløpsnett når vi går på do, pusser tennene eller koker kaffe. Man tar det som en selvfølge at slike ting fungerer, men den dagen det stopper opp kan tilstanden bli som i et u-land. Vi må ikke ta dette for gitt. Vi må ha dyktige fagfolk som jobber med vann- og avløp og følger opp, sier Gaarder.