I nesten tre tiår har FN samlet nær alle land til globale klimatoppmøter, kalt COP, som står for Conference of the Parties.

I år vil det være det 26. årlige toppmøtet, som gir det navnet COP26. Klimatoppmøtet finner i år sted i Glasgow fra 31. oktober til 12. november.

Hva skjer på COP26 i Glasgow?

Klimatoppmøtet er et møte for alle land som er parter til Parisavtalen. 

Her møtes rundt 25.000 politikere og aktivister for å snakke om klima. Det som er spesielt i år er at alle land er forpliktet til å melde inn forsterkede utslippsmål for å nå målene i Parisavtalen. Det er også forventet at rike land, som har vært den største bidragsyteren til den globale oppvarmingen, bidrar med klimafinansiering til fattige land.

Parisavtalen sier at oppvarmingen ikke skal overstige to grader, og helst ikke over 1,5 grad. Norske myndigheter, og det britiske formannskapet sitt standpunkt før møtet er å støtte målet om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader.

Når vi målene?

Ifølge FN er vi dessverre langt unna å nå målene. De totale nåværende nasjonale mål om utslippskutt vil faktisk øke verdens utslipp med 16 prosent innen 2030, ikke redusere dem med 45 prosent i utslippskutt som Parisavtalen krever.

Landet med størst utslipp, som er Kina, har heller ikke utarbeidet nasjonale mål enda. Det er derfor det er helt avgjørende at alle land melder inn forsterkede mål.

Men spiller det noen rolle om forskjellen på temperaturstigning er 1,5 grader eller 2 grader?

Ja, de siste årene har vi fått mer innsikt, blant annet gjennom FNs klimapanels rapporter om hva forskjellene i klimaendringer på 1,5 og 2 grader er.

Ifølge forskerne er forskjellene store, og hver brøkdel av graden teller.

En økning på 1,5 grad vil fortsatt føre til at havnivået stiger, blekede korallrev, økt tørke, flom og mer ekstremvær – men det vil være mindre ekstremt enn ved to grader.

Hvor viktig er ingeniørene og teknologenes rolle her?

For å stoppe klimaendringene behøver vi en storsatsing på fornybar energi, sirkulær økonomi, energieffektivisering og teknologi.

Ingeniører og teknologer sitter med løsningene på klimautfordringene, og vil med sin kunnskap og rolle være helt avgjørende for at vi skal begrense klimaendringene.

Klimaendringer er ikke bare en trussel for miljø og klima, men kan påvirke den politiske stabiliteten globalt, infrastruktur og matsikkerhet.

For å utvikle løsninger som reduserer klimaendringene må ingeniører og teknologer spille en fundamental og aktiv rolle – og her kan man bidra innenfor alle sektorer i samfunnet, fra de mer åpenbare områdene som å jobbe med å redusere utslipp og fornybar energi, til å bidra til by- og mobilitetsutvikling, energieffektivisering i bygg, kunstig intelligens og sensorer og så videre.