Telenor, Skanska, Digital Norway, DNB, NorgesGruppen, Posten, Manpower, NHO, Negotia og også NITO har gått sammen for en delingsdugnad for permitterte. Ordningen har vart en stund. Tilbudet er justert underveis i pandemien.

Se alle NITOs kurs og arrangementer

Bedrifter oppfordres til å dele relevante læringsressurser og gi et viktig bidrag til den felles dugnaden samfunnet vårt står midt oppe i.

- Delingsdugnaden er et godt og nyttig initiativ, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

En del av tilbudet har vært nettbaserte kurs fra Telenor som normalt kun Telenor-ansatte benytter seg av.Trond Markussen skriver web.JPG

- Ulike gratis kurs og opplæringspakker er presentert på en felles nettside. Tilbudet endrer seg nok underveis i pandemien, men dette tilbudet bør permitterte og arbeidsledige NITO-medlemmer benytte seg av.

Markussen minner om at NITO også har en rekke kurs og arrangementer, flere av disse er gratis eller sterkt rabattert.

Delingsdugnaden ble offisielt åpnet 13. mai. Her deltok blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og NITO-president Trond Markussen. Se opptak av stream:

Se også om delingsdugnaden på TV2 God morgen Norge

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Se også: