gjenvinning kontor foto GettyImages.JPG
Hvordan få innkjøp som bedrifter og offentlige virksomheter gjør til å bli grønnere?
Illustrasjonsfoto: GettyImages

I Norge brukes det over 600 milliarder årlig bare i offentlige innkjøp, i tillegg til en betydelig andel innkjøp fra næringslivet.

NITO støtter en næringslivskampanje med ti prinsipper som virksomheter kan strekke seg etter for mer grønne innkjøp, og slik bidra til at varer og tjenester blir mer miljø- og klimavennlige.

Ti prinsipper å strekke seg mot 

Skift, som er et næringslivsdrevet klimainitiativ bestående av virksomheter og organisasjoner, har sammen med flere av sine medlemmer jobbet fram ti prinsipper for grønne innkjøp som alle virksomheter kan strekke seg mot:

 1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp

 2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp

 3. Invester i organisasjons- og kompetanseutvikling for grønne innkjøp 

 4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres 

 5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien 

 6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser
   
 7. Jobb sammen med leverandørene og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog 

 8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt 

 9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø og bærekrafteffekter 

 10. Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet.  

Vil bidra til innovasjon

Generalsekretar-Steinar-Sorlie-NT-02286.jpg- Grønne innkjøp er et solid virkemiddel for å bidra til innovasjon. Som fagforening for ingeniører og teknologer er det mange av våre medlemmer som står bak utvikling av ny og miljøvennlig teknologi, infrastruktur og tjenester, så dette er en kampanje vi selvsagt støtter, sier Steinar Sørlie (bildet), generalsekretær i NITO. 

Sørlie oppfordrer medlemmer til å etterspørre i hvilken grad virksomheten man jobber i bidrar eller vil bidra til å stimulere utvikling av grønne og framtidsrettede løsninger.  

- Gode grønne innkjøpsprosesser påvirker fotavtrykket vårt på klima, miljø og mennesker, fordi etterspørsel former leverandørmarkedet, og hvilke varer og tjenester som tilbys. Så enten man er medlem eller tillitsvalgt kan man oppfordre virksomheten sin til å slutte seg til kampanjen for mer grønne innkjøp, sier Sørlie.

Forklaringer og tiltak for hvert råd (gronneinnkjop.no)