Trond Markussen smil utenfor Stortinget bred.jpg

Under koronapandemien har det vært mulig å studere mens man er arbeidsledig og fått dagpenger, men det har vært midlertidig. Nå blir dette en permanent ordning.

- Det gleder oss at våre arbeidsledige medlemmer nå får muligheten til å kvalifisere seg til nytt arbeid. Vi tror at dette kan bidra til at arbeidsledige kommer raskere tilbake i arbeid og at arbeidsgiverne får tilgang til fersk kompetanse som de har behov for, sier Markussen.

- Dette er bra for den enkelte arbeidsledige, arbeidsgivere og for samfunnet, sier han.

Viktig ordning

Stortinget har vedtatt regler for hvordan dagpenger kan kombineres både med grunn-, videregående- og fagskoleutdanninger, samt studier ved universiteter og høgskoler.

For NITO har det vært viktigst med regelverket for å ta studiepoeng.

  • Fra 1. oktober får du som dagpengemottaker muligheten til å ta 15 studiepoeng per semester i inntil 12 måneder dersom du er over 30 år.

  • Før du kan begynne å studere har du en karensperiode på tre måneder på dagpenger, hvor du ikke har muligheten til å studere.

  • Det er med andre ord lagt inn noen begrensninger for når, hvor lenge og hvor mye man kan studere mens man mottar dagpenger. Det er gjort for at dagpenger ikke skal erstatte den ordinære studiefinansieringen.