Et forslag om de nødvendige endringene i smittevernloven for innføring av koronasertifikat var nylig på høring.

Her uttrykte NITO bekymring for at arbeidsgivere vil kunne bli fristet til å ansette, beholde ved nedbemanning eller på andre måter prioritere personer med koronasertifikat som viser at de er vaksinert over personer som ikke kan dette.

NITO-president-Trond-Markussen.jpg

- Ordningen med koronasertifikat vil utvilsomt bli brukt raskt. Derfor mener vi det er viktig å foreta en grundig vurdering av de prinsipielle spørsmålene som bruken av et slikt verktøy reiser, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

- Regjeringen diskuterer ikke denne problemstillingen i særlig grad, selv om høringsnotatet om lovforslaget henviser til en forskningsrapport om de etiske sidene ved koronasertifikater. Denne rapporten tar opp risikoen for diskriminerende bruk av sertifikatene, forklarer presidenten.