Anne Lise Bech listefoto.jpg
Anne Lise Bech er tillitsvalgt for bioingeniørene ved Sørlandet Sykehus Helseforetak som har avdelinger i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

- Det har vært to hektiske år med store endringer og usikkerhet hele tida. Spesielt har bioingeniører på mikrobiologisk avdeling som har analyserer koronaprøver omstilt seg både en, to og tre ganger, forteller Anne Lise Bech. Hun er tillitsvalgt ved Sørlandet Sykehus Helseforetak.

Bioingeniørene ved mikrobiologisk avdeling som før pandemien hadde vanlige dagskift har de siste to årene jobbet turnus for å kunne analysere de store mengdene med koronaprøver som kom inn. 

Spesielt å navigere i en tid med unntakstilstand

- For oss som er tillitsvalgt har det vært mange møter med ledelsen for å få ordna arbeidsforhold og sikre medbestemmelse, sier hun.

- Vi har opplevd at det har vært unntakstilstand, hvor vi har måttet komme hverandre i møte. Det at vi vil det beste både for ansatte og for befolkningen har vært utgangspunktet. Bioingeniørene har i høyeste grad vært med på dugnaden.

Bech er stolt av innsatsen til sine kollegaer.

- Sørlandet sykehus har vært ett av sykehusene med kortest svartid på koronatestene. De ansatte har virkelig stått på for å få dette til.

Hva har NITO betydd i koronaperioden?

- Jeg tror jeg har vært mer i kontakt med NITO de to siste årene enn jeg har vært noen gang tidligere. For eksempel har vi fått god støtte fra NITOs advokater, sier hun. - Vi har fått god hjelp.

Rettferdighetssansen slår inn

I rollen som tillitsvalgt er Bech fristilt 20 prosent, altså en dag i uka. Da er det kun tillitsvalgtarbeidet som står på agendaen hennes.

- Det har ikke vært nok med én dag i uka. Det har gått mange timer over, men dette har også vært min dugnad, legger hun til.

- Rettferdighetssansen var nok medvirkende til at jeg ble tillitsvalgt. Jeg er opptatt av ryddige forhold for ansatte, jeg ønsker det beste for alle.

- Min motivasjon for å være bioingeniør er kombinasjonen av realfag og min tekniske interesse og den menneskelige kontakten vi har med pasientene setter jeg stor pris på. Som bioingeniør gjør jeg en forskjell og bidrar til at folk får den beste behandlingen og blir friske.

Tilbake til «normalen»

Koronapandemien er ikke over, men de ansatte på mikrobiologisk avdeling er tilbake til å bare jobbe på dagtid igjen. Med betydelig færre prøver er hverdagen på vei tilbake til normalen.

- Men det er bare nesten, sier Bech.

For de tre medisinsk biokjemiske avdelingene ved Sørlandet sykehus blir det store endringer også framover, så helt normalt blir det ikke. Her foregår det ombygging, og «labbene» får nytt utstyr. Alle analysemaskiner på avdeling for medisinsk biokjemi i Arendal og Kristiansand skal helautomatiseres.

- Endringene gjør at vi kan øke mengden av prøver uten å øke ressursbruken. Vi satser på at dette blir en lettelse for oss og at vi får en bedre jobbhverdag. 

Stå sterkere sammen - lag en bedriftsgruppe

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)